Juergen: Vil Israel bli frelst?

Vil Israel bli frelst?

Bibelen sier at en del av Israel er forherdet og kjenner ikke Guds rettferdighet.

Rom 10:2-3 For det vitnesbyrdet gir jeg dem at de brenner for Guds sak, men uten virkelig å kjenne ham.  De kjenner ikke Guds rettferdighet, men vil bygge opp sin egen rettferdighet. Derfor har de ikke bøyd seg under rettferdigheten fra Gud.

Rom 11:25 [...] En del av Israel er blitt forherdet, inntil hedningene er kommet inn i fullt tall.

2 Kor 4:4 For denne verdens gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde.

Jødene vil være de siste som tar imot Yeshua Messias som nasjon:

Matt 10:23 Men når de forfølger dere i den ene byen, så flykt til den neste! Sannelig, jeg sier dere: Dere skal ikke bli ferdig med byene i Israel før Menneskesønnen kommer.

Rom 11:25-26 Jeg vil at dere skal kjenne til en hemmelighet, søsken, så dere ikke skal ha for høye tanker om dere selv: En del av Israel er blitt forherdet, inntil hedningene er kommet inn i fullt tall. På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet:
Fra Sion skal redningsmannen komme,
han skal ta bort gudløsheten fra Jakob,

Matt 23:39 For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier:
‘ Velsignet være han som kommer i Herrens navn!’»

Dette er altså en DELVIS forhedelse (Rom 11:25). Og det finnes jøder i dag som har tatt imot Jesus. (Klikk her for eksempel) Disse kaller seg ikke “kristne”, men “messianske jøder”. Individuelle jøder kan altså bli frelst den dag i dag. Ikke nok med det, det er Guds VILJE at de skal bli frelst, og vi skal be om dette, slik Paulus skrev:

Rom 10:1 Søsken, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud er at de (israelittene) må bli frelst.

Hvordan kan vi velsigne Israel? Gi dem evangeliet. Det vil si: gi dem FORKYNNELSE av evangeliet med ord som de kan høre. En god måte å gjøre dette på, er å støtte de messianske jødene, for disse er de beste til å gi jødene evangeliet. Og vår bønn for jødene bør være samme som Paulus sin: Be for jødenes frelse. Dette er å velsigne dem.

Rom 10:14-15 Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner?  Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt? Det står jo skrevet:  Hvor herlig lyder fottrinnene av dem som bringer godt budskap!

Merk at Paulus her skriver spesifikt om jødene (og at der ingen forskjell, dette gjelder jøder og andre folkeslag).

Gode gjerninger og støtteerklæringer må aldri erstatte FORKYNNELSEN gjennom ORD. Dette gjelder overfor Israel, og alle folkeslag i verden. De kristnes oppgave er først og fremst å forkynne Ordet. (Matt 28:16-19)

Den nest største velsignelsen for Israel, er at nabostatene blir frelst. Disse folkeslagene trenger også vår forbønn, og kristne i Norge bør også støtte kristne i disse områdene. Slik blir også dette å velsigne Israel.

Så selv om Israel skal bli frelst som nasjon i FRAMTIDEN, så gir det oss ingen unnskyldning for å bare gi Israel gode gjerninger, penger, politisk støtte og demonstrasjonstog mot Israels fiender. Det er nesten som å sette penger på bankkontoen til en person som du ser har falt i vannet og holder på å drukne, i stedet for å prøve å få personen opp av vannet… Det er ingen reell velsignelse.

Jeg har sett kristne henvise til Israels løfte om å bli frelst som om dette var noe SPESIELT. Det virker som om de tror at andre nasjoner, særlig muslimene, IKKE har slike løfter i Bibelen, slik at disse folkeslagene nærmest blir annenrangs.

Men Gud forskjellsbehandler ikke. Selv om jødene har fått en bestemt oppgave til å være Guds demonstrasjonsfolk, er løftene om frelse til de andre nasjonene nevnt ved navn i Bibelen (og gir oss dermed ingen grunn til forskjellsbehandling, de skal elskes like mye av oss for de er elsket like mye av Gud):

Sitat, Aril Edvardsen:

Tenk om Norges, Sveriges og Danmarks byer og landsbyer var nevnt spesielt i Bibelen med løfter om Guds herlighet og frelsesjubel. Det er de ikke. Men allikevel tror vi på innhøstning og vekkelse i Norden, fordi Bibelens løfter til vår generelle verden lover innhøstning g åndsutgytelse over alt kjød. Men når Bibelen klart med navns nevnelse knytter løfter om vekkelse og innhøstning direkte til Abrahams ætlinger, ørkenstammene og araberfolkene i Midtøsten og Nord-Afrika, kan man undre seg på hvorfor vi kristne ikke har sett dette før.

(”Antikrist, Israel og Jesu gjenkomst”, 1999, s.138)

Følgende er skriftsteder som viser at også ANDRE folkeslag enn jødene har spesifikke løfter om den største velsignelsen, nemlig frelsen:

Her gis velsignelsens løfter til ørkenen og dens byer, Kedar, Sjeba og Seba, Midian, Efa, Nebajot, Rahab (Egypt),  Babel, Filisterland (Palestina/Gaza), Tyrus (Libanon), Kus (øvre Nildalen:Nubia/Sudan), Moab, Teman (Yemen), Kusan, Arabia.

Se også innlegget: Profetier i Bibelen – Del 2

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Tilbakesporings-URL http://juergen.vgb.no/2009/03/14/juergen-vil-israel-bli-frelst/trackback/

RSS-strøm med kommentarer til dette innlegget.

Beklager, men kommentarskjemaet er nå lukket.

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00