Juergen: Kristelig påskeovertro

Jeg er klar over at jeg stiller meg lagelig til for hugg med en slik overskrift, mange lesere vil nok si at hele beretningen om Jesu død og oppstandelse i påsken er “overtro”. Men det er ikke det innlegget handler om.

Påsken er den største kristne høytiden. Kristne minnes Yeshua Messias sin død og oppstandelse i påsken, og vi tror at Det gamle Testamentets påske pekte mot Jesus fra innstiftelsen etter utgangen fra Egypt og helt fram til det virkelige Offerlammet kom, Guds Sønn, Menneskesønnen, Messias, Han som oppfylte påskens egentlige mening.

Men hver påske foregår det jeg velger å kalle “påskeovertro” blant kristne. Hvert år på denne tid drar “pilgrimer” til Det hellige land, Israel, for å gå i Jesu fotspor og se de bibelske stedene med egne øyne.

Ingenting galt med en ferietur eller studietur. Og ingenting galt i å meditere over Jesu liv og gjerning i Israel, og få et mer “intimt” forhold til historiene.

Men det man bør stille spørsmål ved, er “åndeliggjøringen” og “mystifiseringen” av en slik reise. Jeg tror mange nesten er i fare for å begå avgudsdyrkelse i måten de forholder seg til “hellige” steder.

Den kristne tro og Det nye testamentet har ingen påbud om pilgrimsferd, slik som f.eks i islam der pilgrimsferd til Mekka er en av de fem søylene. Før Jesu død og oppstandelse, da templet fremdeles stod som en del av den Gamle pakt, så dro jødene til Jerusalem for å oppsøke templet, og en gang i året feiret mange av dem påske der. På denne tiden hadde denne bygningen bygd av menneskehender funksjon som tempel. Men ikke så i den nye pakt. Og templet ble også revet (av romerne), etter at Israels øverste åndelige ledelse og det jødiske folk forkastet Yeshua som Messias.

Det nye testamentet lærer at vi mottar Den Hellige Ånd ved troen på Yeshua, og våre kropper blir nå templer for Guds Ånd. Det var dermed ingen behov for en bygning bygd av menneskehender som et symbol på Guds nærvær blant menneskene. Vi har nå noe mye bedre, noe som ikke var mulig før Jesus gav sitt liv. Aldri før var våre kropper blitt kalt templer for Guds Ånd!

Og vi slipper å dra til Jerusalem for å lete etter Guds Ånd. Guds rike er inni oss! Vi kommer ikke nærmere Gud i Jerusalem enn på bygda i Norge. Vi blir ikke mer hellige av å reise til Jerusalem. Ikke en gang våre kirker er “hellige”, for de er ikke templer, de er bare bygninger. Det er menneskene som er hellige.

Men tusenvis av kristne, også nordmenn, drar hvert år til Bibelens land: Mange gjør det som en del av sitt “åndelige liv”, for å “finne Gud”, eller “komme nærmere Gud”. Andre gjør det først og fremst for å “velsigne Israel” ved å vise sin støtte til det jødiske folk i Israel.

Noen drar for å la seg døpe i elven Jordan, enten på jordansk eller israelsk side. Dette er elven der Jesus selv ble døpt av døperen Johannes. Som om det skulle ha noen forskjell hvor du blir døpt(!) Jeg mener kristne heller burde avstå fra å la seg døpe i Jordan pga de signalene dette gir om at stedet du blir døpt har noe å si.

Ganske mange (men jeg håper ingen nordmenn) drar faktisk tilbake år etter år for la seg døpe igjen og igjen i Jordan. Dette er selvsagt helt i strid med Bibelens lære, man skal bare døpes én gang til Jesu navn.

Og det er vel ikke overraskende at det etter hvert har blitt big business å arrangere “pilgrimsturer”.

Jeg håper selv å få dra til Israel en gang. Men av og til tenker jeg at jeg bare burde la være å reise av prinsipp. Når jeg leser om “åndeliggjøringen” av denne turismen, så får jeg en ekkel følelse av det hele.

Og mange av “de historiske stedene” er i beste fall en omtrentlig gjetning av hvor diverse bibelske hendelsene har funnet sted, i verste fall et bedrag av utført av turistnæringen: Mange forskere avviser at flere av de mest populære “hellige stedene” er hva turistnæringen påstår at de er.

Og etter min mening er det idag ingen steder som er helligere enn der hvor Gud har sitt tempel, dvs kroppene til mennesker som har Guds Ånd. Din bygd er like hellig som Jerusalem, i hvert fall inntil den dag Jesus kommer synlig tilbake på Oljeberget. Når DET skjer vil ordet pilgrimsferd få et helt nytt innhold…

Jeg ble imponert av Bjørn Eidsvågs kommentar til sin Israelstur i programmet “Trygdekontoret” på NRK3:

“Jeg var i Jerusalem på denne tida i fjor, og var da i Hebron og Gamlebyen og så hvordan settlerne holder på der, hvordan nybyggerne holder på der. Det var helt… Altså, det var noe av det mest skremmende og deprimerende jeg noensinne har vært på. Jeg har reist en del i ille steder i verden… Og så komme da og bo i Jerusalem, og så gå i Gamlebyen og se alle kledningene til de religiøse, altså til jødene, til muslimene, til de kristne som går rundt på de hellige stedene. Den ene overgår den andre i utstyr. Og jeg ble helt kvalm av det! For her er du på et sted der det foregår systematisk undertrykking. Alle de religionene snakker om at kjærlighet er viktigst. Jeg tenker at da burde de ha kledd seg i sekk og aske i den perioden de er inne i nå.”

http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/473047 (fra 07:47)

I mitt første innlegg på denne bloggen, “Israel – Guds folk”, så siterte jeg Aril Edvardsen, selv en israelsvenn som arrangerte flere turer for nordmenn til Det hellige land:

Enkelte av oss Israelsvenner har blitt beskyldt for at vi har staten Israel nesten som “den fjerde person i guddommen”, og at andre av oss har “opphøyet” staten Israel i vår teologi, slik mange av katolikkene har “opphøyet” Jomfru Maria.

- “Jesus & Israelere, Palestinere, Samaritanere og oss andre syndere” s. 16

Hvis du kristne israelsvenn tror at den “kristne” fokuseringen på Israel, og “forherligelsen” av den den sekulære staten Israel, dets politikere og generaler, er bibelsk, så utfordrer jeg deg til å lese mine innlegg i margen til høyre, kategori “B”.

Særlig karismatiske kristne i Norge idag har opparbeidet en “Israel-forherligelse” som nærmest gjør dem mer pro-Israel enn Israels Gud, og de snakker som om jødedommen og kristendommen er samme religion.

“Nytt sitat fra Trygdekontoret, denne gang fra jødiske Suzanne Aabel:

Hva er det med kristne som er ‘fan’ av jøder, når vi egentlig er de som er mest uenig om det mest vesentlige når det kommer til det religiøse, og det er: Hvem er Messias?”

http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/473047 (fra 06:58)

Nei, kristne israelsvenn, du bør gi deg selv noen klaps på kinnet, våkne opp og spørre deg selv: disse Israel-påbudene som blir forkynt i mange av våre menigheter (bl.a at vi skal forskjellsbehandle Israel når det gjelder politikk, vi skal aldri kritisere dem, men vi kan kritisere palestinere, eller det at vi ikke trenger å gi Israel evangeliet fordi de vil jo bli frelst som nasjon en gang i framtiden), spør deg selv:

ER DETTE NOE JEG HAR LÆRT FRA GUDS ORD, ELLER ER DET NOE JEG HAR BLITT LÆRT AV PREDIKANTENE?

Jeg ser på meg selv som Israel-venn. Jeg tror at jødefolket har en spesiell utnevnelse og spesielle løfter. Jeg ønsker å velsigne Israel, men jeg ser helt klart at velsignelsen som Israel trenger (og som Guds Ord befaler meg å gi) er EVANGELIET. Alt annet blir skrap.

Min bønn om velsignelse for Israel er omtrent slik:

Gud, du har sagt vi skal velsigne Abrahams etterkommere. Derfor ber jeg: Må ditt Ord ha framgang blant jøder og arabere, åpne deres øyne for Evangeliet om Yeshua Messias, og la din fred komme og råde i Jerusalem og Midtøsten. Avslør de onde krefter på begge sider og ikke la dem ha framgang, og hjelp oss kristne til å ha det rette sinnelag når det gjelder konflikten mellom halv-brødrene, Abrahams etterkommere.

Altså en bønn også om velsignelse for araberne og andre etterkommere av Abraham. Og bønnen anerkjenner at det finnes onde krefter på BEGGE sider (hører jeg noen hviske “Blasfemi”…? “Våget han å kritisere Israel??” “Drar han ned forbannelse over Norge?!?” SVAR: SKJERP DEG OG VÅKNE OPP!)

Den største velsignelsen vi kan gi Israel er å gi dem Jesus. (Og vi er jo BEFALT å gi Jesus til ALLE nasjoner!). Individuelle jøder KAN ta imot Jesus IDAG, selv om Israel som nasjon er delvis forblindet. Men Det Nye testamentet sier klart at vi må forkynne jødene evangeliet ved ord som de kan HØRE (Rom 10:14)

Den nest-største velsignelsen vi kan gi Israel er å gi Jesus til nabolandene. Hvor mye mer effektfullt dette ville vært enn å gi Israel “lykkeønskninger” og “heie på dem” i konflikten med palestinerne! Jesus er jo løsningen på striden mellom “halv-brødrene”! Og nabofolkene er jo også nevnt ved navn med løfte om frelse gjennom Jesus Kristus!

Jeg støtter ikke anti-kristelige ortodokse jøder som venter på en falsk messias og som ønsker å bygge et falskt tempel for å starte dyreofringer i enda større forkastelse av Jesu offer på Golgata. Og jeg gir i hvert fall ikke penger til dette formålet.

Og det er ingen påbud i Bibelen om at jeg må støtte jødiske bosetninger eller krigføring mot palestinerne, eller ståtte de ugudelige politikerne til Israel på noen måte.

Jeg støtter heller organisasjoner som støtter mine jødiske brødre og søstre, nemlig de Messianske jødene. Og det er jo disse som er eksperter på å gi evangeliet til jødene. For vi kristne burde gråte over jødenes forkastelse av Jesus, dersom vi virkelig elsker dem.

De som har lest misjonsbefalingen bør etter hvert vite hva som er det kristne oppdrag. Denne nymotens Israels-opphøyingen er nærmest en villfarelse som får oss vekk fra den egentlige oppdraget vi har i Israel (og andre land).

Og vi bør skamme oss for å ha mistet fokus slik at vi til og med lukker øynene når urett begås av Israel, og for at vi automatisk og ukritisk tror på all israelsk krigspropaganda (særlig hvis det blir videreformidlet av de norske predikantene som vi har opphøyet til “Israelsorakler”.. Eller var de selvoppnevnte…? Hm..). Og vi tror selvsagt all israelskritikk er propaganda og løgn og fanteri diktet opp av Israels fiender i Midtøsten og i norske mediehus, slik som “jødehaterne” i NRK.

Er det NOEN “KRISTNE” MØTER som du særlig bør møte opp på med den kritiske sans i høygir, så er det såkalte “kristne Israelsmøter”. Når du hører de synger sanger som OPPHØYER ISRAEL som en slags avgud (jeg har hørt slike sanger med egne ører), og DE BARE TALER POSITIVT OM HVA ISRAELS POLITIKERE OG GENERALER GJØR, NÅR DE RAKKER NED PÅ ISRAELS FIENDER, OG NÅR DE IKKE NEVNER BEHOVET FOR Å GI JESUS TIL JØDENE (ELLER MUSLIMENE for den saks skyld) MED ET ENESTE ORD, trenger jeg da å spørre deg om det er noe som skurrer?

Det skurrer. Big time.

Se også

Og en av mine “favoritt-ateister” om stedet man idag hevder var Jesu hjemsted, Nasaret:

Ouch.

God påske

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Lagret under: on 7. april, 2009 at 10:39 am Kommentarer (2)

Tilbakesporings-URL http://juergen.vgb.no/2009/04/07/juergen-kristelig-paskeovertro/trackback/

RSS-strøm med kommentarer til dette innlegget.

2 kommentarer

 1. On 7. april, 2009 at 11:19 am BurnieBerit Sier:

  Juhu, Juergen.
  Når du skriver om at Jesus sa at kroppen er tempelet og at vi ikke trenger bygninger laget av mennesker å reise til… det ringte en liten bjelle i bakhuet. Fant man ikke noen skrifter som viste seg å være et gjemt evangelium etter Jesus? Som ville vise seg å være skadelig for kirken, for hvis de skriftene ble kjent ville folk slutte å komme til kirkene og da ville kirkene miste både status, makt og penger (kollekt – “betal mer for å tilbringe mindre tid i skjærsilden, elendige syndere…”)

  Mulig jeg blander dette med andre ting jeg har sett på National Geographic og greier… men jeg mener å huske at noen slike skrifter ble funnet. Det finnes en film hvor disse er nevnt – Stigmata tror jeg den heter. Fri fantasi, selvfølgelig, men disse skriftene er i alle fall nevnt og det er de andre steder også.

  Ringer det en bjelle, O’Juergen som har stilt seg lagelig til for hugg hos pilegrimerne… :-D

  Hei Berit, det er mulig du sikter til de apokryfe evangeliene, de som ikke ble ansett å ha samme autoritet som de skriftene som idag utgjør det Nye testamentet. De apokryfe evangeliene, inkludert de såkalte gnostiske evangeliene, fikk vel stor fokus etter filmen Da Vinci Koden, som hadde en del hårreisende påstander (sett fra kristent ståsted), bl.a om kanoniseringsprosessen (utvelgelsen av bøkene i NT). Jeg føler meg trygg på Den Hellige Ånds ledelse hos de menneskene som satte sammen Bibelen, og den strenge framgangsmåten som ble fulgt, men jeg synes det er kjempeinteressant å lese de apokryfe skriftene, pluss lese om forskernes mening om disse. Men det finnes mange gode websider som tar til orde mot påstandene i filmen, bl.a http://go.family.org/davinci/content/A000000049.cfm og http://www.christianitytoday.com/ch/news/2003/nov7.html

  Men at kirken ikke så mange århundrer etter kanoniseringen var falt dypt i pengegriskhet, og hadde innført klassedeling og presteklasser som er ukjente i Det Nye Testamentet (etter både gamletestamentlige og hedenske modeller) som et middel til å utøve makt og kontroll, det er jo en kjennsgjerning… Bare det å nekte å oversette Bibelen til andre språk enn latin, er jo et horribelt eksempel på hvordan man ønsket å hindre at sannheten kom fram, slik at bl.a løgnen om avlat kunne holdes hemmelig for folket. Stor takk til Martin Luther for hans bidrag her. Forresten, filmen om Martin Luther er en annen film som passer strålende som påskefilm. Han var en modig fyr, selv om han også gjorde en del stygge feil i løpet av sitt liv…
  :-)

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 2. On 7. april, 2009 at 1:33 pm Catalyzator Sier:

  Veldig bra refletert av deg igjen :)
  Jeg tror at slike mystifiseringer og overdreven “overtro-tro” bidrar til å skremme mange mennesker bort… bort fra en barlig og sunn tro og vår tro på et bedre samfunn oss mennesker imellom.

  Ønsker deg vakre og fredlige dager med frisk pust fra en ny og frodig vår :)

  Tusen takk for det Catalyzator. Og en herlig påske til deg også :)

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00