Juergen: Snart et nytt tempel i Jerusalem?

Vil vi se gjenoppbyggingen av det jødiske templet i Jerusalem?
Med jevne mellomrom får vi indikasjoner på at et jødisk tempel blir planlagt gjenoppbygd i Jerusalem. På tempelplassen står det i dag en diger moske, og noen jøder mener at denne moskeen må rives for at templet skal gjenoppbygges.

Andre mener at moskeen kan bli stående side om side med det jødiske templet.


Og vi blir stadig minnet på hvor viktig templet og tempelplassen er både for jøder og muslimer.

Jeg har tidligere sitert Aril Edvardsen som mente at det muligens også ville bli bygd en kirke på tempelplassen, for å “forene” de tre monoteistiske religionene som baserer seg på Abrahams gud, nærmest som i en synkretisme som vi finner i Bahai-religionen. Edvardsen skrev at den kommende antikrist muligens ville bruke en slik tilnærming for å skape fred mellom religionene, og dermed framstå som en fredsskapende leder.

For å kunne forføre jødene til å tro at han er Messias må han enten være av jødisk ætt, eller i hvert fall hevde å være av jødisk ætt. Nærmere bestemt, han må oppfattes som etterkommer av kong David.

Mange har sikkert fått med seg påstandene om at Jesus ikke døde på korset, men giftet seg med Maria Magdalena og fikk barn og etterkommere, og enkelte kristne spekulerer i om ikke antikrist vil hevde at han er etterkommer av Jesus Messias.

For å gjøre det klart: Påstanden om at Jesus ikke døde på korset og gjenoppstod er helt klart i strid med Bibelen, og på et så springende punkt at dersom dette hadde vært sant, ville den kristne lære være totalt verdiløs i følge Paulus:

1. Kor 2:2 For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet.

1 Kor 15:12-19 Men når det blir forkynt at Kristus er stått opp fra de døde, hvordan kan noen blant dere da si at det ikke finnes noen oppstandelse fra de døde? For hvis de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus stått opp. Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom. Da står vi som falske vitner om Gud. For da har vi vitnet imot Gud når vi sier at han har oppreist Kristus, noe han ikke har gjort hvis døde ikke står opp. For hvis døde ikke står opp, er jo heller ikke Kristus stått opp. Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. Da er også de fortapt som har sovnet inn i Kristus. Hvis vårt håp til Kristus bare gjelder for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker.

Men slike advarende ord fra Bibelen om denne læren hindrer ikke at påstanden om Jesu flukt fra henrettelse og hans ekteskap får stor oppslutning, selv om dette er totalt udokumentert. I dag får vi gjengitt påstandene i bl.a boken/filmen ”Da Vinci-Koden“, og vi har oppslag som dette:

Et annet interessant skriftsted om antikrist finner vi i Daniel, som kan tolkes som at antikrist vil være av samme folk som de som ødela templet i år 70 e.Kr, dvs romerne. Dette kan selvsagt sammenstilles med Bibelens profetier som de fleste tolker som at romerriket skal “gjenoppstå”, og vi får da en sterk indikasjon på at antikrist ikke bare vil framstå som jødisk, men også med en tilknytning til dagens “Romerrike”, muligens et “utvidet EU”.

Den mest interessante gruppen av påståtte Jesus-etterkommere er nok hapsburgerne, som skal være etterkommere av merovingerne. I enkelte slektstre har merovingerne oppført et sjømonster som sin stamfar.

Dette sjømonsteret er den romerske offiseren Quintus Tarus, hevder noen. Mens andre igjen hevder at sjømonsteret er et symbol på Jesus:

Denne slekten var visstnok involvert i korstogene for å befri Jerusalem fra muslimene som hadde inntatt byen, og det påstås altså at de hadde en spesiell motivasjon: som etterkommere av Jesus så var de de rette herskerne av Jerusalem.

Digresjon:
Habsburg-slekten har visstnok også giftet seg inn i de fleste europeiske kongehus, og de fleste kongelige i dag kan ha Habsburg-blod i årene.

En interessant etterfølger er tidligere medlem av EU-parlamentet, Otto von Habstburg, som den dag i dag bærer tittelen “Kongen av Jerusalem”

Men at antikrist skal være av habstburg-slekt er selvsagt bare spekulasjoner, om enn litt komiske…

Tilbake til templet: Det jødiske templet huset paktens ark, beholderen som inneholdt steintavlene med de ti bud. Når templet ble ødelagt i år 70 e. Kr, forsvant arken og steintavlene, og ingen kan med sikkerhet si om de ble ødelagt eller om de fortsatt eksisterer.

En etiopisk sekt er blant de som hevder å være i besittelse av arken og steintavlene. I 2009 ble det også hevdet at verden for første gang skulle få se den strengt bevoktede helligdommen:

Som det står i den første av de to artiklene, så hevder noen at Israel for lengst har hentet tilbake arken, slik at den nå befinner seg i Israel, der religiøse jøder venter på et tegn fra Gud om å gjenoppbygge templet og plassere arken i sitt rette element.

De jødene som arbeider for gjennoppbyggelsen har planlagt dette i mange år, og det sies at når arbeidet først begynner vil tempelet kunne settes opp på forbausende kort tid.

For jødene er tempelet og det det symboliserer omtrent det samme som det jødene har forkastet i følge Det nye testamentet: tempelet (ikke Jesus) vil gi “forsoning med Gud og frelse for menneskene”.

Denne videoen gir et godt bilde av hva disse jødene forventer:

Men fra et kristent synspunkt vil tempelet føre til det stikk motsatte, nemlig en ytterligere forkastelse av Jesu sonoffer, i det jødene også gjenopptar dyreofringene, i strid med Guds vilje.

Alle som har lest Hebreerbrevet, vet at et nytt tempel med dyreofring vil være en villfarelse.
Likevel er mange kristne utrolig nok så fascinert av disse planene, at de til og med gir penger til gjenoppbyggingsplanene, uten å forstå at de faktisk sponser forberedelsene til antikrists komme. For noen kristne vil kanskje motivasjonen til å støtte tempelbyggingen være at man tror det vil føre til jødenes frelse idet de vender seg til den egentlige Messias, Jesus, og tar i mot frelsen som bare han kan gi.

Men jødene vil bygge templet i forventning om at en annen ”Messias” enn Jesus da skal komme, siden de ikke godtar at Jesus er Messias.

Jesus selv advarte jødene mot å tro at antikrist er messias, bl.a sa han:

Joh 15:43 Jeg er kommet i min Fars navn, og dere tar ikke imot meg. Men om en annen kommer i sitt eget navn, så tar dere imot ham.

Men antikrist vil altså framstå som en “fredsprins” de første årene, og både jøder, muslimer og kristne m.m vil falle for hans politikk, retorikk og evne til å få i stand fredsavtaler.

For sent vil Israel innse at de har inngått en pakt med antikrist, som trolig vil innta Jerusalem og gjøre krav på templet.

Les også:

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Tilbakesporings-URL http://juergen.vgb.no/2009/09/27/juergen-snart-et-nytt-tempel-i-jerusalem/trackback/

RSS-strøm med kommentarer til dette innlegget.

2 kommentarer

 1. On 30. juli, 2011 at 6:46 pm sverre1 Sier:

  Tempelet skal bli bygd akkurat det moskeen staar.
  Det betyr at den blir revet bort.
  Det skjer etter at Israel har faatt sitt land tilbake til Davids grenser, og det skjer ved en mirakel krig hvor Guds mektige haand styrer. Det medforer at en by i Egypt blir utslettet og de vender seg til Israels Gud. Den dagen vil barna til araberne dra sin far i armen og si at det er Israels Gud som lever.
  Derfor blir det ingen stor konflikt naar moskeen blir revet. Litt senere trer gog krigen igang for det staar murene er revet og Israel spor om de kommer for og ta herfang.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 2. On 30. juli, 2011 at 6:52 pm sverre1 Sier:

  Antikrist er paven med EU i ryggen. Roma er den eneste byen med 7 fjell rundt og skriftstedene refererer til at det gamle romerske imperium skal oppstaa. Martin Luther skadet dyret, men naa er det legt staar det.

  Paven som setter seg i templet og proklamerer at han er Gud. Derfor Kina og osten kommer med 200 millioner og kjemper mot europa i armageddon dalen. Det er der verdens navle er og Kina vil gjerne ta over, men de taper kampen og europeerne foler seg uovervinnelige og er saa dumme at de skyter mot bruden som kommer ned.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00