Juergen: Det som er synd fordi du tror det er synd

Dersom du tror at det er synd å drikke alkoholholdig vin, da sier faktisk Bibelen at du synder når du likevel drikker vin. For du handler på tross av din overbevisning… Jeg synes dette er ganske dypt, for hvem er det man synder mot i slike tilfeller? Synder man ikke mest mot seg selv? For dersom Gud sier at vin er tillatt så lenge du ikke overdriver (slik det er med omtrent alt), så hvorfor skulle Han bry seg med at du gjør noe som er tillatt, men som du tror ikke er tillatt? Er det fordi det å handle mot sin egen overbevisning, nærmest er å begå et svik mot seg selv…?

Bibelen har en del eksempler på slike problemstillinger, og flere er overraskende aktuelle den dag i dag… Vi har nevnt vin (og la oss presisere at Bibelen også sier: “Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden” (Ef 5:18). Men det står også om det å spise kjøtt… Riktignok er eksemplet “kjøtt som er ofret til avgudene”, og: kan vi spise kjøtt som er brukt i slike hedenske ritualer, selv om vi vet at avgudene ikke finnes? Paulus skriver at hvis du ikke selv tror at dette kjøttet er rent, så ikke spis det.

I dag vil nok folk helst spørre seg: Er det riktig av meg å kjøpe og spise kjøtt når det muligens betyr å støtte en industri som lar dyr lide fra de er født og til de dør? Egentlig en helt annen debatt, men jeg må innrømme at dette er viktigste grunnen til at jeg har trappet ned på kjøttkonsumet, ikke først og fremst for at jeg skal bli “sunnere”…

Men hva med halal-kjøtt? Enkelte kristne er redde for å spise halal av religiøse årsaker… Men Bibelen sier altså at om kjøttet så var ofret til avguder så er det rent. Og Allah er, til tross for forskjeller i teologien i islam og kristendom, vitterlig Den Eneste Gud. For min egen del, hvis det skulle være noen som helst grunn til å være skeptisk til halal, så måtte det være pga slaktemetoden… I Norge er det forøvrig påbudt med bedøvelse før det levende dyret får kuttet pulsårene og blodet tappes på halal-vis… http://no.wikipedia.org/wiki/Halal
Om slaktemetoden da er verre enn andre metoder har jeg ingen forutsetning for å uttale meg om… Men at halal skal være en synd å spise for en kristen fordi det er halal? Aldri i verden.

Et annet eksempel er “helligdagen”. Bibelen har én ukedag som betegnes som hellig, og som israelsfolket fikk konkrete regler knyttet til. Dette var siste dag i uken, dvs lørdagen. (Egentlig “shabbath“/sabbat, og den starter fra solnedgang fredag kveld til solnedgang lørdag kveld.)
I tillegg fantes det andre helligdager, inkludert sabatter som ble hevdet å være “enda mer hellige” enn en vanlig sabatt…

Men ikke et eneste sted står det i Bibelen at søndagen erstatter sabatten, eller at søndagen er hviledagen som kristne må holde slik som sabbaten skal holdes hellig for jøder.. (Det står derimot at søndagen, som var første dag i uken og vanlig arbeidsdag for jødene, slik mandagen er det for nordmenn, ble en dag for sammenkomst og tilbedelse i fellesskap for de første, jødiske kristne… Det finnes ikke noe påbud i Bibelen knyttet til søndagen, bare rene fakta: dette var dagen de pleide å samles på). (Søndag var forresten første dag i uken også i Norge helt fram til tidlig 70-tallet)

Er det dermed synd å jobbe på en søndag? Eller en lørdag/sabbat?

Paulus sier:

Én gjør forskjell på dager, en annen holder alle dager for like. La enhver være fullt overbevist om sitt syn.  Den som legger vekt på bestemte dager, gjør det for Herren, og den som spiser, gjør det for Herren, for han takker Gud. Og den som ikke spiser, gjør det for Herren og takker Gud.

For øvrig synes jeg det kan være veldig irriterende når kristne siterer budet “Du skal holde sabbaten (’hviledagen’) hellig” om søndagen… “Hva? Støvsuger du på en søndag? Holder du ikke hviledagen hellig?” Da kan fort trangen komme til å “hogge hodet av dem” med Skriften, og si at søndagen IKKE er helligdagen som det står om i Bibelen, samme hvor mye tradisjon man har for dette i Norge.

Når Gud sa SABATTEN (lørdagen) så sa Han SABATTEN, og ikke “Velg en dag og hold den hellig”. Han mente faktisk sabatten.

På samme måte sa han ikke “Velg deg én gud og tilbe ingen andre enn ham/henne.” Han sa: “Du skal ikke ha andre guder enn MEG”.
Jeg kan forstå de som mener at kristne skal holde sabatten hellig. Jeg kan også forstå de som holder alle dager for like. Begge kan vise til bibelvers. Men jeg kan ikke forstå de som mener at kristne skal holde søndagen “hellig”, som om dette var et av de 10 bud.

Men som Paulus sier: Vi skal ikke dømme hverandre, men tolerere at vi har forskjellige syn på disse tingene.

Dette betyr nok ikke at vi ikke har lov å dele vår oppfatning av sannheten med dem, f.eks forklare at dette med søndag som helligdag er norsk lov, ikke Guds lov.

Mitt siste eksempel er musikkstiler… Jeg hørte på bibelopplesning på mp3 mens jeg hvilte på sofaen, like etter at jeg nok en gang hadde snublet over Jimmy Swaggarts bok “Religious Rock n Roll: Wolf In Sheep’s Clothing ” på internett…

Dette er hva jeg i halvsøvne “hørte” ble lest fra romerbrevet 14:

Ta imot den som er svak i troen, uten å gjøre dere til dommere over hans tanker.  Én har en tro som tillater ham å like alle musikkstiler, den svake liker bare southern gospel.  Den som liker rock, skal ikke se ned på den som ikke gjør det. Og den som ikke liker rock, skal ikke dømme den som liker det. Gud har jo tatt imot ham. Hvem er du som dømmer en annens tjener? Om han står eller faller, er hans herres sak. Og han skal bli stående, for Herren har makt til å holde ham oppe.

og:

La oss ikke lenger dømme hverandre! Døm heller slik: Ingen må få sin bror til å snuble og falle. I Herren Jesus vet jeg sikkert og visst at ingenting er urent i seg selv. Men for den som mener at noe er urent, er det urent. Hvis du sårer din bror med rockemusikken du spiller, går du ikke fram med kjærlighet. Den som Kristus døde for, må ikke du føre i fortapelse med musikken du spiller. La ikke det gode dere eier, bli utsatt for spott. For Guds rike består ikke i musikkstiler, men i rettferdighet, fred og glede i Den hellige ånd. Den som tjener Kristus på denne måten, er til glede for Gud og blir respektert av mennesker.
Så la oss strebe etter det som tjener til fred og til å bygge opp fellesskapet. Riv ikke ned Guds verk på grunn av musikk. Alt er nok rent, men det er galt om et menneske spiller slik at det blir årsak til fall. Derfor er det riktig å la være å spise rock, metal eller annen musikk som fører din bror til fall. Den tro du har, skal du ha for deg selv, for Guds ansikt. Salig er den som ikke dømmer seg selv på grunn av det han velger. Men den som spiller med tvil, er dømt, fordi det ikke skjer i tro. Alt som ikke skjer i tro, er synd.

Via litt omveier er altså dette poenget jeg ønsker å få fram: La oss ikke lenger dømme hverandre! Kanskje du tror verden hadde vært et bedre sted å være hvis alle tenkte som deg, og trodde som deg og oppførte seg som deg. Men i det øyeblikk du opptrer dømmende og fanatisk og ekstrem ved å forsøke å TVINGE andre til å bli som deg, så gjør du verden til et verre sted… OGSÅ I DE TILFELLENE DER DU HAR RETT, i følge Paulus.

Er du overbevist om at man kan spise kjøtt som er ofret til avgudene, for det finnes ingen avguder, så skal du likevel ta hensyn til de som ikke deler ditt syn…

Det er mye jeg irriterer meg over hos kristne… Det er kanskje et tegn på at jeg begynner å dra på åra når jeg nå tenker for meg selv: Jeg må bære over med dem… Og ta hensyn til dem… Elske dem… “gå fram med kjærlighet…”

Forhåpentligvis er det fordi jeg blir visere med alderen, ikke sløvere…

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Lagret under: on 29. september, 2009 at 9:19 pm Kommentarer (1)

Tilbakesporings-URL http://juergen.vgb.no/2009/09/29/juergen-det-som-er-synd-fordi-du-tror-det-er-synd/trackback/

RSS-strøm med kommentarer til dette innlegget.

One Comment

 1. On 29. september, 2009 at 10:35 pm Dag Eigil Sier:

  Meget bra innlegg, oppklarende på sett og vis. Absolutt lesverdig.

  Ellers flott at du er frampå igjen.
  Ha en nydelig uke fortsatt. :-D

  Takk for hyggelig tilbakemelding, Dag Eigil. Litt gøy å stikke hodet fram igjen. Nydelig uke til deg også :)

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00