Juergen: Overbefolkning, konspirasjoner og menneskesyn

Jeg ser i loggen at en bestemt kategori har hatt jevnlige besøk mens bloggen min har ligget brakk. På tide å få et nytt innlegg inn under kategori H: Konspirasjonsteori (se i margen til høyre). Ta-da..!

De siste tiårene har fokuset på overbefolkning og den raske økningen i verdens befolkning blitt sterkere og sterkere. For første gang i menneskets historie står vi overfor et scenario om at menneskets egen eksistens truer menneskets eksistens.Forbedret hygiene og kosthold og nye medisiner har redusert barnedødeligheten og forlenget levealderen, også i u-land. Og situasjonen i u-land er sentral, siden man her generelt får flere barn per familie enn f.eks i Europa og USA. Ironisk nok ser menneskets framgang ut til å bidra til en av de største farene for menneskets framtid…

I media og på internett vinkles ofte problemet slik at mennesket framstilles som en kreftsvulst som sakte dreper sin vert, dvs. jorden. Dyr og planter må lide for menneskets inngripen i naturen, regnskog hogges ned, økosystemer ødelegges for alltid, forurensingen gjør ubotelig skade. Og det lages imponerende dokumentarfilmer over temaet: hvordan ville jorden sett ut om x antall år hvis hele menneskeheten døde ut i dag? Det blir nærmest som en propaganda-aksjon for å gi oss dårlig samvittighet for å være menneske, og for å eksistere og ta opp plass og ressurser på jorden. Human Beings are a Disease, a Cancer of This Planet

Hva gjør dette med oss? Påvirker det vårt menneskesyn? Og finnes det, som noen påstår, en fanatisk gruppe styrtrike mennesker som har “innsett sin hellige plikt” til å bruke av sin formue til å redusere verdens befolkning med tvilsomme midler?

For å begynne med menneskesynet: Har ethvert barn rett til å leve? Har ethvert barn rett til trygghet, mat og skolegang?

Hva om barnet er foreldreløs og født i et overbefolket land i Afrika, der man generelt sett “får for mange barn”. Er det bortkastet eller kanskje direkte skadelig for verden å gi støtte til dette barnet slik at det blir sikret et trygt hjem, mat og skolegang?

For vil ikke dette være med på å opprettholde befolkningsproblemet, og vil ikke barnet vokse opp og bli påvirket av (u-)kulturen som råder i det landet, slik at det ender med enda en arbeidsledig person som setter enda flere barn til verden som han/hun ikke har midler til å fø?

Skal vi ikke heller zoome ut fra individet, og se på den store massen, se på problemet denne massen utgjør, og si: “sorry, det beste er at vi lar naturen gå sin gang. La den store faren for at barnet dør før det bli voksen bare være der, så kanskje barnet vil dø av en sykdom som lett kunne latt seg behandle, f.eks malaria, eller la barnet nå puberteten og ha ubeskyttet sex og få HIV..”?

For uansett om vi hjelper dette barnet, hvordan kan vi være garantert at det blir en “suksesshistorie”, sett med våre øyne?

Jeg vet at mange idag mener at “naturen må gå sin gang”; la de fattige dø av sult og sykdom, eller la dem bombe hverandre i hjel… VI ER JO FOR MANGE PÅ JORDEN! Og hvem bør da dø? Mange vil påstå at det er de såkalte “useless eaters” som fortjener å dø, LDC’erne, de som bor i less developed countries…

Fra et kristent synspunkt virker svaret enkelt: Mennesket er skapt i Guds bilde, og menneskene har Guds befaling om at vi skal legge jorden under oss, bli tallrike og mange. Menneskeheten kan aldri bli sett på som en “kreft” eller et “virus” fra kristent ståsted. Dette er direkte ubibelsk. Men det betyr ikke at Gud tillater oss å ødelegge jorden:

Åp 11:18
Hedningfolkene ble harme,
men nå er din vredesdag kommet.
Nå er tiden da de døde skal dømmes,
nå skal du lønne dine tjenere profetene,
de hellige og dem som frykter ditt navn,
små og store,
og ødelegge dem som ødelegger jorden.

Å ødelegge jorden er tydligvis en stor synd.

Men menneskets verdi, og særlig barnas verdi og rettigheter, har ingenting med hvor i verden man er født, hvilken kultur som råder, hvor stor overbefolkningen er i dette området, eller hvor turbulent det er, hvor dårlig utdanning menneskene har, eller hvor “umoralske” de voksne er. Uansett hvor stor faren er for at barna vokser opp bare for å følge de voksnes dårlige eksempel: Barnas verdi er for meg udiskutabelt. Vårt ansvar for å hjelpe når vi kan, er for meg udiskutabelt.

Man kan heller ikke “ofre” dagens barn med tanke på kommende generasjoner. Vi har til enhver tid mest ansvar for de barna som lider I DAG.

Befolkningseksplosjonen og overbefolkningsproblemet er selvsagt problemer som må tas seriøst. Men fra kristent ståsted må det aldri gå ut over menneskesynet. Vi tror på en Gud som elsker ethvert menneske. Og det kristne oppdrag nr 1 er misjonsbefalingen: Gå ut i og gjør alle folkeslag til disipler.

Men jeg blir ofte bekymret over at også kristne lar overbefolkningsproblemet gå ut over menneskesynet og også dermed også det kristne oppdrag: Dersom man mener at menneskene i enkelte deler av verden kan “ofres”, så vitner dette om at man ser ulikt på forskjellige deler av verdensbefolkningen, og dermed kan man heller ikke ha samme kjærlighet for disse menneskene. Muligens med et snev av rasisme?

Uten kjærlighet vil vårt kristne oppdrag ikke lykkes.

Så over til “konspirasjonsdelen”. Jeg har nevnt det kristne oppdrag.

Jeg har flere ganger fått bakoversveis over påstander om et annet oppdrag, en ny “religion” blant de styrtrike, et “hellig” kall om å redde verden fra kollaps… Det påstås fra enkelte “konspirasjonsteoretikere” at mange av de mektigste og rikeste i Vesten har fått en slik hellig overbevisning om å redde jorden fra overbefolkning: De anser seg selv som de som har visdommen til å innse problemet, og de har innflytelsen, pengene og viljen til å gjøre noe med det.

Dette skal være forretningsfolk og politikere som lett kan betale for produksjon av Hollywood-filmer der menneskeheten blir framstilt som et virus, og at det “beste” er at menneskene nærmest dør ut. Det finnes ekle påstander om at disse personene dermed er de som skal velge hvem som skal leve og hvem som skal dø… For det er ikke nok å bare redusere antall barnefødsler, mange mennesker må også dø, og det beskrives en nærmest nazistisk raseplan der den hvite mann klart har en fordel, særlig de som er i familie med de som planlegger.

Det har blitt framsatt mange mer eller mindre utrolige påstander:

 • HIV-vaksiner i Afrika har gjort at HIV-spredningen har eksplodert, sprøytene har med hensikt vært infisert med HIV.
 • Hyppigheten av ufrivillig barnløshet skyldes at vi bevisst forgiftes, altså med en hensikt (bl.a via tilsetningsstoffer i mat og drikke og via vaksiner) med kjemikalier/”soft-kill weapons” som skal hindre oss i formering.
 • Nye virusformer a’la fugle- og svineinfluensa utvikles i laboratorier, og testes i liten skala på befolkningen før det store utbruddet kommer, som skal drepe millioner.
 • Folkemord, utført av opprørsgrupper og regjeringshærer bl.a i Afrika, sponses av Vesten

Jeg klarer ikke å tro på det meste av dette, men jeg har heller ingen forutsetning til verken å bekrefte eller avkrefte slike påstander. Men jeg klarer rett og slett ikke å tro at alt er tilfelle.

Likevel anser jeg ikke at slike ting er utenkelige, som om mennesket skulle være ute av stand til å planlegge slike ting… Om det er slik at dette ikke er tilfelle idag, så er det i hvert fall ikke en umulig tanke at det kan bli slik i framtiden. Lignende ting har nemlig skjedd før, bl.a under nazistene.

Men ikke ta mitt ord for noe som helst, gjør dine egne undersøkelser. Og ha spørsmålet om menneskesyn i bakhodet neste gang du ser en film eller dokumentar som framstiller menneskeheten som en kreftsvulst, og spør deg selv: hva er det de prøver å få meg til å tenke når de framstiller det slik?

Men uavhengig av om man ser på disse påstandene om planlagt masseutryddelse som science fiction eller fantasier fra gale mennesker, eller faktisk tror at det kan ha sannhet i seg: For meg blir følgende et viktig spørsmål i møte med disse påstandene: hvilket menneskesyn har jeg? Bryr jeg meg? Bryr jeg meg om medmennesket, individet?

Det er klart vi skal jobbe for å redde jorden, men må virkelig menneskesynet pulveriseres for at det skal skje?

Klarer jeg å holde på mitt menneskesyn, eller vil også jeg gi etter og si: det er nødvendig for oss alle at millioner av afrikanere dør av AIDS, malaria og våpen. Vi gir dem opp, det er det beste for “alle”.

Interessant lesning:

Youtube:

Les også innlegget mitt “Mer om konspirasjonsteorier”, der jeg har linker både under emnet “We are too many people on Planet Earth.” og “The war on oil” (peak oil).

Og se også Endgame. Selv om du tar det for å være eventyr, så håper jeg at det likevel kan utfordre menneskesynet ditt.. Et eventyr kan ofte ha et utfordrende poeng om menneskets natur:

vg
vl

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Lagret under: on 3. oktober, 2009 at 11:31 am Kommentarer (4)

Tilbakesporings-URL http://juergen.vgb.no/2009/10/03/juergen-overbefolkning-konspirasjoner-og-menneskesyn/trackback/

RSS-strøm med kommentarer til dette innlegget.

4 kommentarer

 1. On 3. oktober, 2009 at 12:09 pm BurnieBerit Sier:

  Hei, Juergen :-D Så fint å se deg her igjen. Selv om emnet du tar opp er dystert – for det er det egentlig samme hvilken vei man snur det. At jorda ikke er beregnet på så mange mennesker en jo fakta. At vi er for mange er fakta. De konspirasjonsteoriene er nye for meg, men uansett hva det gjelder her i verden så vil det vel alltid være konspirasjonsteorier som leker med mulighetene for at det kan være mer som ligger under. Det mest grusomme dyret på jorda er jo mennesket, som kan finne på å gjøre slike ting som du nevner i konspirasjonsteoriene… Men det sterkeste dyret er også mennesket, for tenk hvor nedkjørt kroppen er i sultrammede områder, og likevel klarer kroppen å produsere flere barn. Det har undret meg mange, mange ganger. Kengurer, for eksempel, om hunnen er drektig og det blir en tørkeperiode, stanser utviklingen og kan være stagnert i over et år, inntil regn kommer og det er trygt for utviklingen å fortsette til fullvoksen kenguru-baby. Natur, jøss… og vi er en del av den. På vårt vis.

  Takk for det, BB :) Menneskets ondskap kan av og til overgå fatteevnen… Og overbefolkningsproblemet er reelt. Men når det gjelder befolkningseksplosjon og overbefolkning, så er min innstilling at dersom vi ofrer menneskeverdet, så har vi tapt uansett…
  Big hug :)

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 2. On 19. november, 2009 at 12:22 am Daniel Sier:

  Vennligst ta en titt på disse seriene av William M. Cooper;

  William Cooper – “New World Order”
  http://www.youtube.com/watch?v=8rrG1VRfIKs

  WILLIAM COOPER-The New Age Conspiracy
  http://www.youtube.com/watch?v=qFIrmUf0wj4

  The Pure Luciferian Doctrine Revealed – William Cooper
  http://www.youtube.com/watch?v=XyA8JwXuW_4

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 3. On 19. november, 2009 at 12:49 am Petter Sier:

  Overbefolkning er ikke et problem! Det er skjev fordeling av ressurser grunnet katastrofal ledelse, og dette med overlegg. Vi kan bare takke oss selv for at vi velger disse menneskene til å styre verden. Folk må snart forstå at problemet ligger fullt og helt hos verdens ledere og deres umettelige maktbehov.
  Det er greit å sette ting i perspektiv. Dette sier Maxwell Igan:

  “The world isn’t over populated at all. In fact, let’s look at it realistically with a simple comparison of population versus landmass, and we can do a rough estimate and formulate a quick hypothetical to demonstrate this very easily.

  There are approximately 6 billion people in the world and there is 2.97 million square miles of land in the Island continent of Australia. 2.97 million square miles breaks down to 1 billion, 900 million, 800,000 acres, which then converts down to 7,603,200,000 quarter-acre blocks of land. So we could hypothetically give every person in the world a quarter acre block of land and they would all fit into an area the size of Australia, each would have enough land that they could all have gardens and grow a substantial supply of their own food, and we would still have 1,603,200,000 quarter-acre blocks, or an area roughly half the size of Queensland left over – plus the entire rest of the world. Now, just pause to let that sink in to your brain for a second. ALL the people — that’s every man, woman and child on earth — would comfortably fit inside Australia. Each individual person could have a quarter acre block of land and we would still have half of Queensland and the entire rest of the planet left totally unoccupied.

  The world is not over populated at all. It’s just very badly managed and you need have absolutely no doubt whatsoever that this bad management is intentional, and it is methodical.”

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 4. On 11. juli, 2010 at 4:10 am Bergenbilder Sier:

  Jeg har akkurat sett på Jesse Ventura sine filmer på youtube, som tar opp nettopp dette. Så jeg tenkte jeg skulle søke litt å se om jeg fant noe inntressant lesning. Og det gjorde jeg her. Takk for at du tok opp dette.
  Anbefaler deg å se på jesse venturas filmer.
  Og også se the arrivals, som du nok også finner på youtube.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00