Juergen: Sigvart Dagsland og Bibelens autoritet

Sigvart Dagsland har vært i medias søkelys etter at biografien “Nesten frelst” ble lansert.

Han må vel sies å representere den liberale fløyen av Den Norske Kirkes medlemmer. Sigvart Dagsland tror på Gud og kaller Jesus sin frelser. Men han tror ikke på Bibelen.

Det som er litt merkelig er alle som skal “bevise” at Dagsland ikke tror på Bibelen ved å vise til bibelsitater. Hvorfor ikke bare vise til Dagslands egen uttalelse om at han ikke tror på Bibelen?

Noe sannhet mener nok også Dagsland at det finnes i Bibelen, når han sier: “Les Bibelen med hjertet, ikke med hodet.” Men han tror altså ikke at Bibelen er Guds Ord.

Og nå er jo ikke Bibelen Guds ord slik som muslimer holder Koranen for å være Guds ord. Bibelen er ikke for kristne det som Koranen er for muslimer. Den som tror det har misforstått. Bibelen er mer for kristne det som Hadith er for muslimer, dvs hellig skrift skrevet av Guds tjenere, men inspirert av Gud.

For kristne, og i følge Bibelen, er Jesus Guds åpenbarte Ord. Det vil si: Jesus er for kristne det Koranen er for muslimer: Jesus er Guds ufeilbarlige, evige Ord. Og som kristen vil jeg selvsagt si: Jesus er for alle, både muslimer og kristne, inkludert de liberale. Yeshua Messias tilhører alle.

Riktignok blir bøkene i Bibelen kalt “Guds ord” av andre bøker i Bibelen, også i Det nye testamentet henvises det til Det gamle testamentet som “Guds ord”. Jesus selv bruker også dette uttrykket.

Men Jesus sa aldri “den som tror på Bibelen skal blir frelst”. Jesus sa at den som tror på ham, han som ER Logos, Guds Ord, skal bli frelst.

Personlig tror jeg derfor det er mulig å f.eks tvile på Paulus, tvile på bokstavlig tolkning av Lukas og jomfrufødselen, tvile på at jorden ble skapt på 7 dager og at Adam og Eva er historiske skikkelser, tvile på at Noa hadde to dyr av hvert slag i båten sin, og likevel HA JESUS.

Det klassiske fenomenet om at teologistudenter får en troskrise midt i studiene og begynner å tvile, det betyr ikke nødvendigvis at de IKKE HAR JESUS, Han som er ORDET.

Det vil si, jeg er ikke i stand til å si når man har krysset en grense der man kan si: NÅ er listen av det du IKKE tror på i Bibelen så stor at du ikke lenger har JESUS. For alle av oss *tolker* Bibelen, og INGEN tar vel alt bokstavelig. Man har alltid en “menneskelig” forklaring/tolkning på f.eks selvmotsigelser i Bibelen. Bl.a kan man (med rette) henvise til datidens fortellerteknikk der f.eks kronologi ikke var en like stor forutsetning for å gjengi hendelser, fokuset var på budskapet.

Så man må tolke. Enten man vil eller ei. For til og med de bokstavtro bruker som regel en oversettelse når de er bokstavtro. Og en oversettelse er en tolkning per definisjon, man KAN IKKE oversette fra et annet språk uten å tolke. Og med et så ordfattig språk som norsk, blir det nødvendigvis en ganske stram tolkning.

Men tilbake til Dagsland, jeg synes det blir feil å anklage Sigvart Dagsland for “feiltolkninger”, som om han var en person som “tror på Bibelen, men tolker den anderledes.” Derimot sier han at han tror på den Gud som han kjenner i hjertet sitt.

Men igjen må jeg nok si at Dagsland faktisk gjør det som Jesus sa va viktigst, hans personlige forhold til Gud og Jesus er i følge Bibelen viktigere enn Bibelen… Og Dagsland kaller vitterlig Jesus for Guds sønn og sin frelser.

Det betyr ikke at jeg er enig med Dagsland…

Men jeg synes det er interessant å observere… Bl.a kategoriske fordømmingen når konsensus ikke følges. Og konsensus ER skiftende, i bevegelse, ref. den stilnede debatten om kvinnelige prester.

Og jeg må fundere litt… Jeg vet ikke, men muligens tror ikke Sigvart Dagsland på Treenigheten, eller kanskje han også her har en forståelse som er på tvers av konsensus. Men heldigvis er det ikke et KRAV fra Gud om at vi må tro på Treenigheten, ordet er ikke engang nevnt i Bibelen.

Dagsland tror at ikke-kristne kommer til himmelen. Men når det står i Bibelen at Jesus sa: “INGEN kommer til Faderen uten ved meg”, så kan man likevel ikke ikke “arrestere” Dagsland på dette når han allerede har sagt at han ikke tror på Bibelen, og at det som står der ikke nødvendigvis ble sagt av Jesus i det hele tatt…

Eller, selv om Dagsland synes å ha stor respekt for det han selv er overbevist om var Jesu ord, kanskje Dagsland også er åpen for at til og med Jesus kunne ta feil…?

Eller kanskje Dagsland mener at Jesu død og oppstandelse er involvert i alle menneskers “billett til himmelen”, også de som ikke tror på ham, noe til og med Billy Graham har fundert over…? Nei forresten, det virker nok heller som om Dagsland mener at Jesu død og oppstandelse ikke nødvendigvis har med vår frelse og vår tilgivelse for synd å gjøre…

Det er også et interessant dilemma: hvordan skal man forholde seg til en som ønsker å preke på tvers av konsensus i kirkerommet?

Bibelen kan være kvass når det gjelder hvordan man skal håndtere de som driver med vranglære. Ikke “de utenfor”, dvs folk som ikke er kristne, og som ikke oppsøker den kristne forsamling for å lære dem sin tolkning av den kristne Gud… Men nettopp “de innenfor”.

Derfor måtte jeg smile over paradokset at Dagsland siterer Paulus sine ord om viktigheten av å være kritisk til, og sette på prøve det som blir forkynt… Den samme Paulus som Dagsland egentlig ikke tror noe særlig på (?), og de samme ordene som sikkert gjør at mange menighetsråd ser seg nødt til å sette en grense og si: vi kan ikke stå inne for Dagslands syn og tolkninger, og kan heller derfor ikke tilby ham tilgang til vår talerstol.

For min egen del: om alt, eller la oss si: *når* alt rakner, så står Jesus der likevel klippestødig og trofast. Han slipper ikke taket. Og for meg blir tilgivelsen sentral. Hvis jeg ikke hadde hatt synd, så hadde jeg heller ikke trengt tilgivelse, men for meg er tilgivelsen reell. Min forståelse av tilgivelse og frihet kan jeg bare forklare ved å vise til Bibelen, og jeg velger derfor å gjemme ordene om Jesu død og oppstandelse og nåde i mitt hjerte.

Gud er kjærlighet, og Gud elsket oss først. Gud er tilgivelse, og tilgav oss først, ved Jesus. Derfor kan vi elske og tilgi. Derfor har vi shalom og fellesskap med Gud.

Jeg takker Gud for tilgivelsen.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Lagret under: on 15. oktober, 2009 at 11:04 pm Kommentarer (3)

Tilbakesporings-URL http://juergen.vgb.no/2009/10/15/juergen-sigvart-dagsland-og-bibelens-autoritet/trackback/

RSS-strøm med kommentarer til dette innlegget.

3 kommentarer

 1. On 18. oktober, 2009 at 9:32 pm skapbloggern Sier:

  Hyggelig å se at du har en “bloggperiode” igjen.
  Det går litt tregt inne hos meg, men jeg skal ikke gi meg.
  Rom 10:9 For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst.
  Bibelen er tydelig på “biletten” til frelse. Spørs om vi ikke vil bli svært overrasket over hvem som “frelses” en dag?
  Jeg er derrimot Dagslands rake motsetning. Jeg har vanskelig for å tro på bare mitt eget hjerte (eller menneskehjerter)
  Om helvete er slik kirken har lært oss, tviler også jeg på, men at det kommer en dom, en dag som skiller troende fra fornektere, der synes bibelen klar. Og noen vil nok fornekte slik de fornektet sist Jesus møtte mennesker ansikt til ansikt….eller vil de alle bli hellig overbevist når de først ser han ….ja vi kan jo lure… og ønske.

  Takk for det :) Jeg er litt av og på… noen ganger må jeg bare innom og prøve å formulere meg.. :) Etter mitt syn har kristne dannet lister med “ekstra-krav” for å bli frelst, ting som ikke er Jesu ord. Ja, jeg tror “den usynlige kirke i Norge er større enn den synlige”
  Blog on :)

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 2. On 17. januar, 2010 at 11:02 pm Jebbediah76 Sier:

  Heisann. Enig i en del av det du skriver, men hvis man går Dagsland litt nøyere etter i sømmene i den artikkelen som stod i dagbladet, så er han jo farlig nærme en gnostisk vinkling med den “guddommelige gnisten” som han snakker om.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 3. On 19. januar, 2010 at 4:51 pm JuergenHatMaker Sier:

  Mitt poeng er at Dagsland gjerne må få fremme sitt syn og teologi, gnostisk eller ei, men spørsmålet må bli: fra hvilken talerstol. I menigheter der Bibelen legges til grunn, og Bibelen har autoritet, så blir det feil av ham å “kreve” (og det blir feil av de ansvarlige i menigheten å tillate) at det fra deres talerstol prekes et budskap som går på tvers av Bibelen. Men i tillegg: så lenge Dagsland er klar på sitt ståsted, så blir det komisk å “angripe” ham for å ikke dele det tradisjonelle syn, og prøve å “avsløre” ham når han selv har sagt klart i fra hva han tror og ikke tror på. Det blir som å sparke inn åpne dører. Og jeg har f.eks reagert på ganske nedlatende, “hersketeknikk”-kommentarer i diverse fora av typen “Dagsland er en bedre artist enn han er teolog”. Man angriper person i stedet for sak, og det virker som det underliggende budskapet er: vær enig med oss eller hold kjeft, hold deg til syngingen du, Dagsland, overlat teologien til oss.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00