Juergen: Himmel og helvete

Ok, her er innlegget, har litt dårlig samvittighet for at det tok så lang tid, men jeg håper jeg er tilgitt. :)

Innlegget ble litt mer omfattende enn det jeg hadde tenkt, derav tittelen, men egentlig så passer det å slå to fluer i en smekk.

Først av alt, for å gjøre det klart: jeg vet veldig lite og lite erfaring med “helvete”. Jeg vet at de problemene og vanskelighetene jeg har hatt i livet, selv om jeg har vært gjennom en del og flere ganger følt at livet var uutholdelig, så var det ikke “helvete” jeg gjennomgikk.

Kanskje noen av mine erfaringer kan kalles et personlig “helvete”, men det blekner (fryser til is) sammenlignet med det noen av dere som leser dette har vært gjennom, og i hvert fall hva folk jeg kjenner har vært gjennom, og folk jeg leser om hver dag i nyhetene.

Og jeg er heller ingen ekspert på det Bibelen kaller helvete, selv om jeg har lest en del om emnet og ulike tolkninger, og jeg kan i hvert fall ikke påstå overfor noen som helst at min tolkning er den riktige, eller at “jeg har forstått det”. Faktisk har jeg ganske mange blanke svar på ting jeg ikke forstår.

Og den vanlige oppfattelsen av hva Bibelen lærer om disse tingene er ofte misvisende, blant annet fordi i våre oversettelser ikke får skikkelig med oss betydningen av ord som hades, sheol, tartarus, gehenna… Og mye av den tradisjonelle læren er blandet med ubibelske oppfatninger, som at djevelen er “sjef” i helvete, og at han torturerer osv.. Ofte er det et virvar av forestillinger fra ulike religioner som er blandet sammen til en smørje. Men mye av debatten kan kokes ned til et enkelt  spørsmål: har mennesket en udødlig sjel, slik at ikke engang Gud kan ødelegge den, til tross for at Jesus sa:

“Vær ikke redde for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham (Gud) som kan ødelegge både sjel og kropp i Gehenna”

Matt 10:28

Johannes Åpenbaring snakker om “den andre død”, men er man død når man fremdeles kjenner smerte?

“Alle” skal dø, men skal alle få leve evig?

Stort emne… Mange respekterte, store teologer sto/står hardnakket på forestillingen om mennesker som brenner og lider til evig tid..

Hei, det er menneskelig å tvile, og jeg har stor forståelse for de som tviler på både himmel og helvete… Særlig helvete…

Anbefaler folk å google hva Bibelen egentlig lærer om helvete, og å våge å være kritiske til både tradisjon og det som finnes av artikler der ute…

Alt jeg kan gjøre er egentlig å henvise til Bibelen og gjengi det jeg mener er Evangeliet.

Ok, dermed kan jeg komme til saken. Spørsmålet er “Så en person som gjør gode gjerninger i løpet av hele livet og bryr seg om andre, er snill og grei, osv., han får ikke komme til himmelen fordi han tilfeldigvis ikke har “den rette tro”?”

Svaret ut fra Bibelen synes å være:

FEIL. Det er ingen som “ikke får lov å komme til himmelen” fordi de ikke har “den rette tro”. Dette er faktisk å snu det hele opp-ned etter kristen tankegang.

For Bibelen sier ikke at “feil tro” er årsak til noe som helst.

Årsaken i følge Bibelen er:

“alle har syndet og mangler Guds herlighet” (Rom 3:23).

Feil tro gjør ingenting fra eller til, på samme måte som gode gjerninger ikke gjør noe fra eller til når det gjelder frelsen. Men selvsagt har gode gjerninger stor verdi likevel).

Kristen lære er altså at i utgangspunktet stiller man likt, for uansett hvor god og snill man er, så kommer vi til kort overfor en Hellig Gud. Synd og helligdom mikser ikke.

Gode gjerninger er fantastisk, men vil ikke frelse deg.

Åndelig årvåkenhet, det å kunne “koble seg på den åndelige verden”, det å kunne se og sense ting “vanlige” folk ikke kan, det vil ikke frelse deg.

Å ha en sjette sans vil ikke frelse deg. Å være synsk eller kunne “se gjennom” folk vil ikke frelse deg. Å være en “åndelig kjempe” eller ha “utenfor-kroppen-opplevelser” vil ikke frelse deg. Å ofre livet for andre vil ikke frelse deg.

Mange beskylder det kristne budskapet for å være negativt, for å ville trykke mennesker ned i synd og skam, og man fnyser av ordene “nåde” og “frelse”, og man sier at Bibelen er fordømmende og full av negativitet når den sier at vi ikke klarer å frelse oss selv.

Men igjen er det å snu det kristne budskapet fullstendig på hodet, for evangeliet, som oversatt betyr det gode budskap, fortsetter slik:

“Men ufortjent og av hans nåde blir de erklært rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus.”

DETTE er det kristne budskap, Evangeliet..! Det er budskapet om FRIHET, budskapet om SHALOM.

Og Yeshua Messias  selv sa:

“Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.”

Altså: i følge kristendommen, dersom du ender opp hos Far, så kan du være sikker på: Jesus hadde noe med saken å gjøre. Den veien du gikk på får å nå inn til Far var forberedt og bygget av Jesus. Det var ikke pga din godhet eller din åndelige modenhet. Det var pga Jesus.

Så i følge Bibelen er altså ikke Jesus bare en guru for en gruppe mennesker. Han berører og angår hvert menneskes liv, uansett om de kjenner ham eller ikke.

Han er større enn det som kan beskrives med menneskeord, og Bibelen kaller ham Ordet, dvs Guds Ord, og Lyset:

I begynnelsen var Ordet.
Ordet var hos Gud,
og Ordet var Gud.

Han var i begynnelsen hos Gud.
Alt er blitt til ved ham,
uten ham er ikke noe blitt til.

Det som ble til
i ham, var liv,
og livet var menneskenes lys.
Lyset skinner i mørket,
og mørket har ikke overvunnet det.

Han var vesentlig for STARTEN, og han er vesentlig for SLUTTEN.
Uansett hvor god og snill man har vært, uansett hvilke mektige åndelige opplevelser man har hatt, uansett hvilken tro man har hatt, Bibelen sier:

I Jesu navn skal derfor
hvert kne bøye seg,
i himmelen, på jorden og under jorden,

og hver tunge skal bekjenne
at Jesus Kristus er Herre,
Gud vår Far til ære!

Fil 2:10-11

Og Johannes skrev om åpenbaringen han fikk av Jesus:

Og jeg så, og jeg hørte lyden av mange engler omkring tronen og de fire skapningene og de eldste – det var myriader på myriader og tusener på tusener.  De ropte med høy røst:
Verdig er Lammet som ble slaktet,
verdig til å få all makt og rikdom, visdom og styrke,
ære og pris og takk.

Og hver skapning i himmelen og på jorden og under jorden og på havet, ja, alt som finnes i dem, hørte jeg si:
Ham som sitter på tronen, ham og Lammet
være takk og ære, pris og makt
i all evighet.

Åp 5:11-15

Jesus angår altså menneskeheten.

Pga ham så får utgangspunktet et veldig tillegg: Gjenopprettelse.

Til tross for adskillelsen som kunne holdt oss for evig borte fra Gud, så er det i Jesus skjedd en “connection restored” mellom menneskeheten og Gud.

Og pga dette kan vi oppleve “Himmelriket” allerede her og nå, “himmelriket er kommet nær” (Matt 3:1)

Og:

En gang spurte fariseerne Jesus når Guds rike skulle komme. Han svarte: «Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Ingen vil kunne si: ‘Se her er det’, eller: ‘Der er det’. For Guds rike er midt iblant dere.»

(Luk 17:20-21)

King James-oversettelsen: Neither shall they say, Lo here! or, lo there! for, behold, the kingdom of God is within you.

Og det er her jeg ANTAR at på samme måte som det går an å ha Himmelriket allerede og likevel “gå gjennom helvete”, så kan det sikkert gå an å ha et “helvete” allerede og føle seg tilfreds og lykkelig, event likegyldig.

For om himmelriket er nær skulle ikke da motstykket, det vi kaller helvete, kunne være nær?

Hva himmelriket er og hva helvete er, hva som er symbolikk og hva som skal tolkest bokstavelig, er ikke noe jeg er i stand til å svare på. En vanlig tolkning er å forbli adskilt fra Gud, Han som er Livet. Mange tolker fortapelsen en evig tilværelse i pine, javel, mens andre tolker det som identisk med det de fleste ateister tror på og forventer: rett og slett evig DØD.

Men inn under dette kommer læren om “de dødes oppstandelse” og “den åndelige kroppen”, og ikke minst “dommen”.

Dersom man tror på Bibelen, så tilhører dette uansett en fjern framtid, for Bibelen snakker om framtidige ting som ennå ikke har skjedd, og deretter tusen år med fred, i hvertfall sånn som jeg tolker den.

Og de som ikke har hørt evangeliet? Jeg vet ikke. Bibelen har få vers som omtaler disse. Jeg er ikke “der” at jeg kan si SÅNN ER det…

Jeg velger bare å tro det jeg allerede har skrevet: Det har med Jesus å gjøre.

Og Gud er rettferdig, så jeg får meg ikke til å frykte at det skal skje noe urettferdig den dagen alle, inkludert deg og meg, frivillig skal bøye kne og si: det var faktisk sant, Jesus er Kongenes Konge og Herrenes Herre, og Han fortjener all ære.

Og dette er ingen “min gud er sterkere enn din gud”-konkurranse,  for jeg tror JHVH er den eneste Gud, menneskenes eneste Skaper, samme hvor mye vi velger å vedgå det eller å benekte det.

Personlig fokuserer jeg på det jeg føler jeg har grepet på, og det er Jesus… Ikke fordi jeg har satt opp en fin, logisk teologi ut fra min intelligente tolkning av Bibelen, men faktisk av det stikk motsatte: fordi Han har grepet meg.

Jeg kan ikke forklare det, jeg er fullstendig klar over at man fint kan hevde å kunne forklare min tro med en eller annen vitenskapelig eller psykologisk teori, kanskje til og med en diagnose hvis man absolutt har behov for å putte meg i en slik bås, men for meg er Han virkelig, og jeg må bare dele det, på tross av mine teologiske hull.

Men jeg har tro på at dette ikke er hull: ALLE kan velge å sende en bønn/telepatisk tanke til Jesus. Lever Han, så svarer Han på enhver oppriktig henvendelse, uansett hvem du er. Søk Ham, prøv Ham, og begynn med å lese Jesus-sitatene i Det nye testamentet.

Og det var dagens oppfordring :)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Tilbakesporings-URL http://juergen.vgb.no/2010/02/07/juergen-himmel-og-helvete/trackback/

RSS-strøm med kommentarer til dette innlegget.

9 kommentarer

 1. On 11. februar, 2010 at 9:14 am Shiva Sier:

  “Så i følge Bibelen er altså ikke Jesus bare en guru for en gruppe mennesker. Han berører og angår hvert menneskes liv, uansett om de kjenner ham eller ikke.”

  Så hva er da vitsen? Og hva bestemmer om Jesus gjør at noen kan få komme inn i himmelen og andre ikke? Det er tydeligvis ikke handlinger, iflg. deg selv. De millioner/milliarder av mennesker som har eksistert opp gjennom tidene som ikke har hørt om Jesu budskap og som selv den dag i dag enten ikke har hørt det eller ikke blir overbevist, hvordan bestemmer Jesus om de skal komme til himmelen eller ikke?

  Det er også dårlig gjort å angå et menneskes liv uten å gjøre seg kjent for den personen. Hva er så vitsen med det?

  Og hva er vitsen med misjonering hvis han berører alle menneskers liv likevel? Fatter du hvor utrolig lite konsekvent tankegangen din er?

  “Jeg kan ikke forklare det, jeg er fullstendig klar over at man fint kan hevde å kunne forklare min tro med en eller annen vitenskapelig eller psykologisk teori, kanskje til og med en diagnose hvis man absolutt har behov for å putte meg i en slik bås,”

  Ja, ta for eksempel en titt her:
  http://www.physorg.com/news185027522.html

  Hjernen er ikke perfekt. Den kan gi oss syner og illusjoner. Feilkoblinger skjer. Vi har epilepsi og andre kognitiv-nevrologiske syndromer/lidelser/feil. Ved å endre på de fysiske tilstandene i hjernen påvirker man personlighet og nå altså spiritualitet. Fascinerende eller hva?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 2. On 12. februar, 2010 at 6:03 pm JuergenHatMaker Sier:

  Vitsen:
  Du har sikkert hørt det før: “For så høyt har Gud elsket verden at hver den som tror…”
  Jesus er vår “Noas ark”, Guds redningsplan for menneskeheten. Men man får velge selv om man vil gå ombord.

  Om de som ikke har hørt:
  Her skrev jeg at vet jeg ikke, annet enn at Gud er rettferdig.

  Det å gjøre Jesus kjent:
  Denne oppgaven har blitt gitt til de som allerede har hørt budskapet (dvs deg og meg).

  Ang hjernen:
  helt enig

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 3. On 14. februar, 2010 at 8:38 pm Shiva Sier:

  Så hva er da vitsen med misjonering hvis “Gud er rettferdig” uansett?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 4. On 15. februar, 2010 at 11:41 pm JuergenHatMaker Sier:

  Dersom Gud var urettferdig så hadde det ikke vært mye vits i noe som helst, og aller minst misjonering…
  Men jeg tror jeg forstår spørsmålet. Jesus sa: Gå ut i hele verden og gjør alle folkeslag til mine disipler. Angående de som aldri fikk høre, er dette som sagt noe jeg vet lite om… Men dette vet jeg: Jesus vil at alle skal høre. Og det finnes et liv før døden, som han vil leve sammen med oss, og han ønsker å gi oss sin fred, sin SHALOM, her og nå, på jorden. Og i følge Jesus så finnes det også et afterlife som bare han kan gi. Hans egne ord: “Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.” Det var mange som ikke trodde ham dengang, og det er mange som ikke tror ham idag, det ingenting revolusjonerende i det å ikke tro på Yeshua Messias fra Nasaret…

  Btw, hvis du googler temaet om de som aldri har hørt evangeliet, så ser du at det er et omdiskutert tema… Noen kristne mener de går fortapt, noen mener de vil få en “second chance”… Uansett så bør det for en kristen ikke ta vekk fokuset på misjonsbefalingen, som tross alt er gitt oss av Jesus.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 5. On 6. mars, 2010 at 10:42 am Shiva Sier:

  “Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.”

  Står jo ganske sort på hvitt der ja. Alle de andre går fortapt. Ikke mye barmhjertig.

  Hadde det ikke vært bedre om den kristne gud bare åpenbarte seg for ALLE folkeslag med én gang? Så kunne alle i hvert fall ha muligheten til å velge å følge ham eller ikke.

  Og hva med de med Downs eller andre nevrologiske/psykologiske lidelser? Er de en del av “guds plan” også? Hvis de ikke engang skjønner konseptet om en gud, kan de da velge “den riktige tro” og komme seg til himmelen? Og hva med barn som ikke blir gamle nok til å forstå noe som helst om religiøse idéer?

  Vennligst ikke kom med “jeg vet ikke”. For da har du enten ikke tenkt på denne problemstillingen i det hele tatt (som er litt dumt eller hva?), eller så bryr du deg ikke om problemstillingen (ikke bedre det), eller så bryr du deg ikke om disse menneskene (verst)… Du kan ikke bare skyve en slik viktig problemstilling under teppet ved å si “vet ikke, men det viktigste er å følge misjonsbefalingen,” for hva hjelper vel en misjonsbefaling overfor mennesker som ikke kan motta den (av diverse grunner)?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 6. On 6. mars, 2010 at 10:46 pm JuergenHatMaker Sier:

  Oi. Ja dersom det å ikke vite er å ikke bry seg, da er jeg i deep trouble. God have mercy…

  Men jeg vil gjerne påpeke at Det gamle testamentet er fullt av mennesker som ikke “kjente” Jesus, i den forstand at de ikke visste når han skulle komme, eller hvilket navn han ville få, eller hvordan han ville se ut. Kun noen få profeter ble gitt innsikt angående hvem denne forventede profeten egentlig ville være, nemlig menneskehetens frelser. Men i følge kristen teologi så pekte israelittenes gudsdyrkelse FRAM mot det egentlige offer, Jesu død og oppstandelse (les brevet til hebreerne), på samme måte som vi nå peker BAKOVER til hans død og oppstandelse. Deres tro og omvendelse til Gud PLUSS Jesu offer vil da frelse dem, ikke fortjent men ufortjent OG av nåde/barmhjertighet.

  Det finnes vers i Bibelen som av enkelte tolkes som hint om at Jesu sonoffer også idag inkluderer mennesker som ikke har har hørt evangeliet. Og det finnes teologer som omtrent kaller en slik tanke for blasfemi…

  Men jeg tror det viktigste kan oppsummeres i disse punktene:
  1. Den sjel som ethvert menneske har størst ansvar for å frelse, er ikke naboens, ikke mennesker i andre verdensdeler, ikke de med Downs syndrom, ikke sine egne foreldrene eller søskene, eller ektefelle eller sine barn, men sin egen sjel. For ingen kan gjøre omvendelse på vegne av deg, det er bare du som kan ta det valget. Om budskapet om Jesu sonoffer resonnerer i ditt indre nok til at du sier: “jeg velger å tro” er noe bare du som kan svare på. Kanskje vil ingenting av det Bibelen sier om Jesus gjøre noe som helst inntrykk på deg, kanskje personen Jesus er totalt uinteressant, og du føler deg kanskje ikke engang utfordret til å ta et standpunkt i det hele tatt. Det får bli opp til deg, og heldigvis så er Norge i dag et fritt land i så måte.

  2. Gud ønsker at vi IKKE skal leve i uvitenhet om Ham. Han ønsker begge disse to tingene for ethvert menneske: at vi skal bli FRELST og VITE SANNHETEN mens vi lever her på jorden:

  1 Tim 2:1-6
  Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt. Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. For Gud er én og én mellommann er det mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, han som ga seg selv som løsepenge for alle

  3. Bibelen avviser GANG PÅ GANG muligheten til å fortjene frelse via gode gjerninger. Det understrekes derimot at den som ydmyker seg og bekjenner sin synd og omvender seg er den som gjenoppretter sitt barnekår hos Gud. Men altså: KUN pga at Jesus har gjort dette mulig ved å dø for våre synder. I følge kristendommen kan man være sikker på én ting: en frelst sjel = en sjel frelst på grunnlag av Jesu offer. Dette inkluderer israelitter og andre folkeslag som aksepterte Gud’s nåde i Det gamle testamentet. Og det inkluderer alle frelste personer ETTER Jesu død, Downs syndrom eller ei: Det er pga Jesus.

  Beklager at jeg ikke kan gi svar på alt. ;) Og dette er jo noen av de vanskeligste spørsmålene i kristendommen. Og “bedre menn enn meg har drukna på grunnere vann”

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 7. On 17. januar, 2011 at 1:50 pm Torbjørn Sier:

  Du framstår som en ydmyk og gjennomtenkt mann.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 8. On 30. juli, 2011 at 5:39 pm sverre1 Sier:

  Klart du maa ha rett tro. Mange er kallt, men faa er utvalgt. Maa ha aapenbaring slik som apostlene hadde. Paulus sa det har kommet mange antikrister som har vrengt og perversert ordet. Les i Matt. 13 om ugresset, det blir buntet sammen og brent, mens hveten samler Han i sin laave. Alle organisasjoner vil ikke faa komme inn i Guds rike, de har ikke olje som er Den Hellige Aand. Det er seglet.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 9. On 31. juli, 2011 at 9:43 pm sverre1 Sier:

  Og det staar at vi drev ut onde aander i ditt navn osv. men hva svarte Han? Gaa bort ifra Meg, Jeg kjenner eder ikke. Saa det viser at de trodde de hadde levd rett og etter Herren, men det viste seg at de ikke gjorde.

  Ordsp.1:24-33 Der har du en flokk som har vendt seg bort i fra sannheten og Guds aapenbaring. Det staar de skal proeve og tilkalle Ham, men Han skal ikke svare.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00