Juergen: Jeg liker Jehovas Vitner

Jehovas Vitner er alltid litt ekstra aktive før påske, delvis på grunn av at de ønsker å oppnå en god oppmøtestatistikk på deres årlige versjon av nattverden.  Derfor er det nok mange i disse dager som får et tilbud fra dem om å være med og overvære dette ritualet.

I år har jeg kun fått noen hefter av dem, fikk dem i hånda i forbifarten her om dagen. Så ingen forespørsel om å være med på “minnehøytiden” i år,  men jeg har takket nei tidligere fordi det forventes av meg at jeg ikke skal spise og drikke av “brødet og kalken”, slik som Jesus ba oss gjøre. Kanskje jeg burde gå, og slik være et vitne for Jesus, og handle i henhold til min tro: nemlig at ikke noe menneske skal kunne hindre meg i å “drikke Jesu blod”, og “spise Jesu legeme”.  Jeg er fri, for Jesus har gjort meg fri, og vi skal spise og drikke til minne om Ham helt til Han kommer tilbake.

Jehovas Vitner lærer at det bare er 144.000 som kommer til himmelen, og det er kun disse som skal delta i nattverden. I følge dem skal alle andre Jehovas Vitner som ikke er inkludert i de 144.000, leve evig på en paradisisk jord. Og uten at det finnes belegg for det i Bibelen, så lærer Vakttårnet, Jehovas Vitner sin organisasjon, at alle disse andre må møte opp for å se på brødet og vinen.

Hvis man spør et vitne hvorfor det er så viktig å møte opp for å se på at brødet og vinen blir satt fram, og se på at ingen drikker eller spiser, så svarer han/hun at dette er fordi Jesus sa: “Gjør dette til minne om meg.”  Man ser altså bort i fra at Jesus egentlig sa: “spis og drikk til minne om meg”, ingen steder i Bibelen står det at man skal minnes Jesu død og oppstandelse ved å møte opp for å se på brødet og vinen.

Dette er altså ny lære som Vakttårnet har kommet med i nyere tid (forrige århundre), og det blir av vitnene likestilt med det som faktisk står i Bibelen, som om det skulle stått i Bibelen. Og det blir ansett som veldig alvorlig dersom du ikke møter opp denne dagen, eller stiller deg kritisk til deres versjon av nattverden.

Jeg er altså totalt uenig i Jehovas Vitners lære om nattverden, og synes deres rituale er et trist, menneskeskapt rituale som ikke ligner særlig det Jesus lærte oss. Men hadde jeg vært til stede, så tror jeg at jeg ville spist og drukket, ellers så ville jeg nok ha følt at jeg fornektet Jesus. Men jeg ønsker heller ikke å støte disse som tror på Vakttårnets lære, så det beste er nok at jeg holder meg unna. En annen ting, uten at jeg synes det er så veldig farlig; jeg ville blitt tellet og tatt med i Vakttårnets statistikk, og oppmøtet denne dagen er visst veldig viktig for dem, det er visst nærmest et mål på framgangen til Vakttårnets lære.

Kan være greit å nevne at det finnes andre retninger i kristendommen som også mener at nattverden ikke er for dagens kristne, at dette var et rituale som Jesus gav kun til de første kristne jødene.

Tilbake til Jehovas Vinter: Det er mye annet jeg ikke er enig med dem i. Deres påstander om “Jerusalems fall”, som de hevder var i år 607 f.Kr, og at “det må være slik”, for et hvert annet årstall vil være “i strid med Bibelen”. Sannheten er derimot at både arkeologien og Bibelen peker mot et helt annet tidspunkt for Jerusalems fall (ca 587/586 f.Kr), og at Bibelen faktisk understøtter disse arkeologiske funnene på en forbløffende måte. Men her har Vakttårnet nærmest kjørt seg selv inn i et hjørne som gjør at de fornekte arkeologiske funn og bibelvers som taler imot 607 f.Kr.  De har nemlig brukt dette årstallet til å regne seg fram til et helt spesifikt årstall i nyere tid, nemlig 1914. Skulle 1914 vise seg å være “feil” (og det er det jo dersom 607 f.Kr er feil), så vil store deler av deres lære kollapse fullstendig.

1914 er altså et utrolig viktig årstall for Vakttårnet, og de tviholder på dette, og dermed tviholder de på 607 f.Kr. Og de fleste Jehovas Vitner stoler fullt og helt på Vakttårnets påstander om at omtrent alle arkeologer som har forsket på dette tar feil når det gjelder Jerusalems fall. Jeg synes dette er et interessant fenomen, og slike ting forekommer ikke bare blant Jehovas Vitner, det har vært massevis og finnes fremdeles eksempler på slik tankegang innen de fleste kristne retningene, dessverre.

Vakttårnet lærer også at Jesus er erke-engelen Mikael, selv om Hebreerbrevet sier at ingen engel har noensinne fått det oppdrag som Jesus fikk.

Og de kaller treenighetslæren for hedensk vranglære, og de gjør den smale port enda smalere ved å nærmest påstå at bare de som er enige med Vakttårnet vil få evig liv.

Så hvorfor liker jeg dem? Av samme grunn som jeg liker muslimer og jøder og ateister og folk i min egen menighet. De fleste er faktisk veldig likandes…! Jeg og dem deler denne jorda og disse få årene sammen. Disse menneskene er det Gud har plassert meg sammen med på denne lille kloden, disse er menneskene som jeg deler livet på jorda med. Og jeg opplever at mange Jehovas Vitner har et inderlig ønske om at jeg skal finne Sannheten med stor S. Og jeg opplever at mange av dem virkelig ønsker å tjene sin Skaper, og de gjør så godt de kan ut fra sin overbevisning. Mange muslimer gjør det, og mange Jehovas Vitner gjør det. Og mange Jehovas Vitner tar sin tro på alvor og handler på den, det blir mer enn bare ord.

Og på samme måte som jeg har mye til felles med muslimer og jøder, selv om disse ikke er mine “åndelige søsken”, slik Bibelen kaller det, så har jeg faktisk mye til felles med Jehovas Vitner. Og jeg tror (ok, la meg si mistenker, hvis det gjør det lettere å fordøye) at mange av Jehovas Vitner har funnet frelsen i Jesus til tross for at de ikke har perfekt teologi. Jeg tror jo at jeg selv har funnet frelsen i Jesus, uten at jeg har perfekt teologi.

De tror at Jesus er Messias og Guds Sønn, sendt av Gud for frelse verden ved sin død og oppstandelse. Jeg tror også at Jesus er Messias og Guds Sønn. Og Bibelen sier at Jesus er Messias og Guds Sønn, og: Om noen bekjenner at Jesus er Guds Sønn, blir Gud i ham og han i Gud.”

Du kan spørre meg: “Så hva betyr ‘Messias’ og ‘Guds Sønn’?” og jeg kan gi deg et forsøk på forklare hvordan jeg forstår disse begrepene, og backe det opp med bibelsitater, men heldigvis står det ingen sted i Bibelen at man må forstå Gud eller forstå Guds Sønn for å ta i mot frelsen… Hvis du lurer på hva jeg mener med det, så håper jeg du vil lese dette innlegget: “The big booting”. Her prøver jeg bl.a å forklare at vår begrensede forståelse av den åndelige verden alltid vil være en stakkarslig skygge av sannheten, for vi forstår ennå “stykkevist og delt”, som Paulus skriver.

Derfor er jeg også uenig i de som hardnakket påstår at alle som ikke deler deres oppfatning av Treenigheten ikke kan ha Jesus i sitt hjerte. Disse legger altså et ekstra krav til frelse: i tillegg til det som står svart på hvitt i Bibelen (at Jesus er Messias og Guds Sønn og at Han døde for oss, oppstod fra de døde og at den som tror på Ham blir frelst),  så må man i følge disse tro på noe som ikke står svart på hvitt noe sted i Bibelen, men mer diffust “mellom linjene”, nemlig at JHVH er en treenig gud: Faderen Sønnen og Den Hellige Ånd.

Jeg kan forstå de som kommer til denne teologiske konklusjonen om en treenig gud, og jeg kan forstå de som kommer til det motsatte, men jeg kan ikke forstå de som sier at det er et krav til frelsen at man har samme teologi på dette området som dem selv… Dersom dette var et så udiskutabelt “krav” fra Gud, at vi skulle tro på Treenigheten eller ikke, eller enda verre: at vi skulle FORSTÅ Gud på et slikt avansert nivå, hvorfor står ikke dette svart på hvitt i Bibelen? La meg referere til innlegget jeg nettopp linket til: dette er for meg som to bønder i Age of Empires som diskuterer om programmereren er 1000 eller 10000 pixler høy, de har alle feil, de som tror på Treenigheten eller ikke, for Gud er mye mer fantastisk, mye større og har mange flere sider enn det man klarer å formulere i en slik lære. Vi tar alle feil.Men ingen har sett Far. Bare han som er fra Gud (Jesus), har sett Far.” Men Bibelen sier også at vi kan alle likevel ha rett, for det står om Jesus at han har vist oss hvem Gud er! Vi kan ikke forstå noe vi ikke har sett, det blir bare spekulasjoner, men Jesus kom som et menneske, og via ham så ser vi Gud! Jesus gjør oss i stand til å forstå det uforståelige!

Derfor velger jeg å tro på en raus Gud, som tillater ulike forståelser av ting vi egentlig ikke er i stand til å begripe, dvs hva betyr egentlig evigheten, hvordan er Gud “satt sammen”, og hva betyr det egentlig at Jesus er Guds enbårne Sønn. Jeg er sikker på at de ulike fasitene mennesker hevder å ha på dette området vil vise seg å være latterlige forenklinger av den store sannheten når det fullkomne kommer, og vi ikke lenger ser “stykkevist og delt”.

Til og med hos Calvin førte bastante påstander om disse tingene til en forkvaklet teologi som gikk ut på at dersom man ikke forstår Guds “sammensetning” på samme måte som Calvin selv, så fortjente man å brennes levende på et bål, ref sjebnen til Michael Servetus. Hvor forskrudde vi mennesker ofte er, og særlig når det gjelder religion, ser det ut til…!

Så, jeg er ikke enig med Jehovas Vitner i mange viktige spørsmål. Men jeg vil ikke dømme dem. Særlig fordi Bibelen klart sier at man ikke skal dømme dem som er “utenfor”. Og Jehovas Vitner er klare på at de stiller seg utenfor og ikke har del i “mainstream” kristendom.  Av samme grunn skal kristne heller ikke dømme jøder eller muslimer eller andre religioner som er “utenfor”. Jeg tolker Bibelens formaninger om å ikke “tåle” forkynnelsen av en annen Jeus som formaninger knyttet til det indre menighetsliv. Etter min mening betyr ikke dette at man skal angripe jødene fordi de “forkynner en annen Jesus”, eller muslimene, eller Jehovas Vitner. Vi skal vokte det som forkynnes fra våre egne talerstoler, men Bibelen sier altså at vi ikke har noe med å dømme de “utenfor”.

Av samme grunn er jeg uenig i kristne som sier at man skal smelle døra igjen for Jehovas Vitner eller mormonere som kommer og banker på døra, på grunnlag av følgende bibelvers: Om noen kommer til dere og ikke har denne læren, så ta ikke imot ham i deres hjem, og ønsk ham ikke velkommen.” For de er jo ikke vranglærere innen vår egen religion, de er ikke “ulver i fåreklær” som infiltrerer våre forsamlinger, de står rett og slett “utenfor”.

Jeg tar gjerne i mot en jødisk rabbi, en muslimsk imam, Jehovas Vitner eller mormonere, selv om disse har en annen Jesus-teologi enn meg.

Men jeg respekterer også at mange kristne er uenige i min tolkning av dette.

Forresten, jeg vurderte å skrive “Jeg elsker Jehovas Vitner”, for jeg prøver å elske dem, slik jeg prøver å elske folk i min egen menighet, og prøver å elske jøder og muslimer. For Jesus vil jeg skal elske dem, og jeg håper og tror at jeg gjør det, men jeg safer litt og skriver at jeg liker dem…

For “elsker” er et stort ord men “liker”, det kan ingen ta meg på, det gjør jeg virkelig.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Lagret under: on 28. mars, 2010 at 7:30 pm Kommentarer (6)

Tilbakesporings-URL http://juergen.vgb.no/2010/03/28/juergen-jeg-liker-jehovas-vitner/trackback/

RSS-strøm med kommentarer til dette innlegget.

6 kommentarer

 1. On 28. mars, 2010 at 7:41 pm Zohre Sier:

  Jehovas Vitner er aktive over hele verden og hvis alle skal være like aktive på døra så hvem er
  vitner

  takk
  zohre

  Jeg synes det er hyggelig med besøk av Jehovas Vitner, jeg. :)

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 2. On 28. mars, 2010 at 8:02 pm Zohre Sier:

  Hvordan finner de veien til enhver dør og hvordan husker de med å besøke eller å ikke besøke

  takk
  zohre

  Google street view :)

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 3. On 28. mars, 2010 at 8:15 pm Zohre Sier:

  Google da kan tolkes som dør vel, vitner tolkes som kamuflasje så lykke til

  takk
  zohre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 4. On 28. mars, 2010 at 11:49 pm adolph Sier:

  Ifølge min oldemor, som aldri for med løgn, er Jehovas vitner menneskeetere og satanister. De følger josvarteboken. Det eneste som er verre enn Jehovas vitner, er mormonerene. De spiser også menneskekjøtt og leser svarteboken, men i tillegg til det driver de jo med flerkoneri, gifter seg med barn og bruker i det store og hele nesten all sin tid til å ha sex.

  Adolph stoler på sin oldemor.

  Hehe, det var ei frisk oldemor :)

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 5. On 10. juni, 2010 at 8:05 pm skapbloggern Sier:

  Hei Juergen. Jeg har pratet mye med Jehovas vitner og kan ikke skjønne annet at mange av de har en tro svært tett opp til både Lutherske og baptistiske kirkesamfunn ol. Når en får pratet lenge nok ser en at; “-selv om formuleringene er forskjellige er tolkningen og den enkeltes tanker ofte likere… enn teorien om teologien, hvis du aner hva jeg mener. Jeg frykter ikke Jehovas vitner, slik min mor gjør, men tror vi har mye å lære av de og deres grundige studium av bibelen. Jeg stiller likevel store spørsmålstegn ved mange av deres tolkninger og det at de, mange av de, tror dette er den ene sannhet. Jeg ble bla svært overrasket da jeg leste deres verson av Joh. 3.16: …for at hver den som viser tro ikke skal gå fortapt. De har lagt til ordet – viser – og betydningen blir for meg grunnleggende ulik. Hvor kommer dette ordet fra og har de et tilleggskrav om at de må -vise/synliggjøre troen? De hevder jo at deres oversettelse er den riktige. Så vet du om de har lagt til dette ordet eller kan “orginalen også oversettes slik?
  Selv kunne jeg aldri blitt Jehovas vitner. Løftet om “Riket” appelerer ikke til meg. Det er opplevelsen av en levende Guds “ubetingede” kjærlighet ved Jesus som har brakt meg til mitt standpunkt.
  Men altså vet du noe om hvor dette ordet -viser- kommer fra?
  Ha en god dag til du titter innom og videre…….:-)

  Hei, takk for sist, og takk for kommentar. Ja, Vaktårnets oversettelse har flere slike tilfeller der de tar seg friheter i forhold til bibeloversettelsen.
  Den du sikter til er på engelsk:

  “For God loved the world so much that he gave his only-begotten Son, in order that everyone exercising faith in him might not be destroyed but have everlasting life

  Enhver oversettelse er jo en tolkning, og når det gjelder spesifikke ord eller uttrykk så har man ofte flere alternativer å velge fra i det språket man oversetter til… Men poenget er jo at betydningen ut i fra den konteksten den står i må være rimelig. Og man må spørre: Hvordan antar man at en person som leste dette på den tiden det ble skrevet, forstå dette? Hvordan er dette ordet blitt brukt i liknende sammenhenger i andre tekster fra samme tidsepoke?

  Jeg tipper Jehovas Vitner raskt vil peke på “Jak 2:14 Hva hjelper det, søsken, om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham?” og si at deres oversettelse harmonerer med dette og andre slike skriftsteder. Problemet er at selv om man kan peke på andre vers, så går man utover sin rolle som oversetter når man ilegger et ord en annen betydning enn det som faktisk står i manuskriptet man oversetter… Og etter min mening gjør Vakttårnet dette gang på gang, bl.a i Joh 3:16. De prøver å “forbedre” grunnteksten ved å oversette til noe som ikke står der, på samme måte som de prøver å “forbedre” hele Det nye testamentet ved å bytte ut “Herren” med “Jehova”, selv om Jehova ikke står et eneste sted i et eneste av de greske manuskriptene. Det er som om de mener at Paulus ikke gjorde en god nok jobb når han skrev Herren (Kyrios) og ikke brukte navnet Jehova (som forøvrig er et mislykket, gammelt, katolsk forsøk på rekonstruere Guds navn som skrives JHVH på hebraisk, men som ingen vet hvordan ble uttalt.)

  Hvis man ser på det greske ordet som er blitt brukt i Joh 3:16, så er det episteuon
  Dette blir vanligvis oversatt til “to believe, entrust”

  Og ordet finnes i ulike former mange steder i Det nye testamentet... Samme form av ordet som i 3:16 forekommer 4 steder: http://concordance.biblos.com/episteuon.htm
  Vakttårnet oversetter disse med:

  putting faith in Jesus
  putting faith in him
  exercising faith in him
  began to believe

  Altså ikke så konsekvent.. Jeg har ikke norsk Ny verden-oversettelse, skulle vært interessant å se hva dette blir på norsk.

  Andre overtramp i Vakttårnets Ny verden-oversettelse inkluderer Joh 1:1 og Heb 9:27-28.
  Dessverre vet de færreste medlemmer av Jehovas Vitner om disse, men med gresk studiebibel tilgjengelig på internett så blir forhåpentligvis noen av dem interessert i gå ting nærmere i sømmene…

  Jeg har forresten ikke samme begeistring for Vakttårnet som jeg har for Jehovas Vitner på grasrota :)

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 6. On 17. juni, 2010 at 5:49 pm Buddy Sier:

  Hei

  Mange interessante tanker å lese på denne siden. En liten korreksjon når det gjelder “utenforstående” som evt. måtte drikke / spise av emblemene på Minnehøytiden: Det er kun døpte vitner som blir regnet med. De har et tall som de publiserer hvert år i årsrapporten, om hvor mange som har forsynt seg. Dette tallet gjelder altså KUN døpte.

  Ellers har du jo rett i tillegget i Joh 3 16. I interlinjære oversettelse fra gresk til engelsk, så er det “verbet” to believe som er oversatt fra gresk.

  Selskapet Vakttårnet har en del passasjer i NWT som er “tilpasset” deres forståelse. Et annet eks. på dette er samtalen mellom røveren og Jesus da de begge skulle bli henrettet. Her er kommaplasseringen vesentlig. MWT sier “Sannelig sier jeg deg i dag, du skal være med meg i Paradis” Flytter man komma, slik at det samsvarer med lignende ordbruk som Jesus er sitert på, så blir det slik: “Sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i Paradis”. Meningen blir meget forskjellig alt ettersom hvor kommaet er plassert. Dette er en slags tolkning av tegnsettingen, for at den skal harmonere med Selskapets lære.

  Takk

  Mvh
  Buddy

  Takk for det, Buddy, korrigeringer er alltid velkomne :)
  J.H

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00