Juergen: Er Bibelen Guds Ord?

Det nye testamentet (Evangeliet) ble skrevet av mennesker, og det står svart på hvitt at det ikke er fullstendig og altomfattende:

Joh 21:25
Men også mye annet har Jesus gjort. Skulle det skrives ned, hver enkelt ting, tror jeg ikke hele verden ville romme alle de bøker som da måtte skrives.

Men innen kristendommen holdes Evangeliet for å være inspirert av Guds Ånd. Det vil si at selv om det ble nedskrevet av ufullkomne mennesker, så ble de hjulpet av en fullkommen Gud til å formidle en fullkommen sannhet.

Evangeliet dateres til mellom år 65 og 100, og skrevet av mennesker som hadde direkte kontakt med Jesus, og av deres medarbeidere.

Dette skriver Wikipedia om de eldste eksemplarene av Det nye testamentet (NT):

NT er representert med over 5 000 tekstfunn på gresk fra antikken, og over 8 000 på andre språk. Den bibelske teksten er dermed mer rikholdig bevart enn for eksempel Homer. Det er vanskelig å datere det tidligste tekstvitnet til NT, men det er bred enighet om at den såkalte John Rylands-papyrus eller P52, som inneholder et stykke av Johannesevangeliet, kan dateres til ca. 125 e.Kr., noe som gjør den til det tidligste allment anerkjente tekstvitnesbyrd til NT. Kan P52 dateres til denne tiden, må selve Johannesevangeliet nødvendigvis vere skrevet før, og Johannesevangeliet regnes vanligvis for det seneste av de fire evangeliene. Markus-, Matteus- og Lukasevangeliet dateres normalt til perioden 60-90 e.Kr., Johannesevangeliet til 90-100, mens Pauli brev normalt dateres til tiden omkring år 50. Resten av brevene dateres normalt til mellom 60 og 100, og noen daterer de siste skriftene til 135 e.Kr.

Manuskriptene ble skrevet på gresk, men det har alltid vært enighet om at Sannheten fra Gud som Evangeliet inneholder vil bli åpenbart i enhver oversettelse til et annet språk, så lenge innholdet er tett opptil originalen.

Det er den samme Guds Ånd som hjalp forfatterne med å skrive, som gjør ordene levende for den som søker Sannheten, og vi slipper å lære oss gammel-gresk for å få vite sannheten (selv om det er en stor fordel for den som vil gå i dybden av budskapet å studere de gammel-greske ordene som er brukt)

Men Evangeliet er altså ikke en hellig bok av den typen man finner i flere andre religioner, dvs et ferdig nedskrevet manus skrevet av Guds hånd og overlevert fra Gud selv, og senere kopiert av menneskehender.

En slik bok finnes ikke i kristendommen.

Derimot sier Evangeliet at Jesus selv er det perfekte, fullkomne Ord fra Gud.

Joh 1:1-3
I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til.

Og i hele Bibelen får Jesus en åpenbar særstilling:

 • Ingen annen profet eller person blir kalt Guds Ord
 • Ingen annen blir kalt Veien, Sannheten og Livet
 • Ingen annen ble født av en jomfru
 • Ingen annen var uten synd
 • Ingen annen ble kalt Guds lam
 • Ingen annen ble kalt Messias
 • Ingen annen (bortsett fra Gud selv) blir kalt kongenes konge og herrenes herre.
 • Ingen annen sitter ved Guds høyre hånd enn Jesus Kristus
 • Ingen annen gir garanti at han vil gi evig liv til dem som tror på ham
 • Ingen annen skal komme tilbake for å hente sin menighet

I følge Evangeliet er ingen person, verken før eller etter, likestilt med personen Jesus Kristus/Yeshua Messias.

Det er altså denne personen som i kristendommen er Guds perfekte åpenbaring, Guds perfekte ord, ikke en bok skrevet på papir.

Likefullt kalte Jesus Det gamle testamentet for Guds Ord. Og i kristendommen fikk også Det nye testamentet samme status, dvs å være Guds Ord, og hele Bibelen holdes for å være en bærer av Guds Sannhet og Visdom til Frelse.

Men i følge kristendommen peker altså hele Bibelen på Det FULLKOMNE Guds Ord som var FØR et eneste ord var nedskrevet: Yeshua Messias

Jesus er Guds PERFEKTE åpenbaring, Guds FULLKOMNE ORD. HAN var den FØRSTE, FØR jorden ble skapt, og Han er den som vil bli den SISTE åpenbarelsen for menneskeheten, den SISTE til å stå fram for menneskeheten i det han kommer tilbake slik han har lovet:

Joh 14:3
Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.

Joh 6:35
For dette er min Fars vilje, at den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag

Ved å lese Evangeliet med et oppriktig ønske om å oppdage Guds Sannhet, så vil Den Hellige Ånd åpenbare store og mektige ting.

Først DA blir det mer enn papir og trykksverte, da blir det levende Ord ved Den Hellige Ånds hjelp.

Evangeliet er Det gode budskap om Guds frelse for menneskeheten, om Jesus, Guds offerlam, den Eneste som gir garanti om frelse.

Alle burde lese Evangeliet, for det er Guds vilje.

Klikk her for å begynne å lete etter Sannheten.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Tilbakesporings-URL http://juergen.vgb.no/2010/07/22/juergen-er-bibelen-guds-ord/trackback/

RSS-strøm med kommentarer til dette innlegget.

4 kommentarer

 1. On 23. juli, 2010 at 4:22 am TheGodDelution Sier:

  Nå har jeg lest litt i bibelen (tro det eller ei).
  Hvor eksakt er det i historien at Johannes møter Jesus?
  Jeg spør fordi dette er en av de første påstandene dine sier du: “Evangeliet dateres til mellom år 65 og 100, og skrevet av mennesker som hadde direkte kontakt med Jesus, og av deres medarbeidere.”

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 2. On 23. juli, 2010 at 4:33 am TheGodDelution Sier:

  Beklager. Det var paulus jeg tenkte på. Han er jo gitt plass i NT på tross av at han ikke møtte jesus personlig.

  Og jeg har bedt til Gud i Jesu navn at ordene skal bli levende for deg :)

  Når det gjelder Paulus så levde han samtidig med Jesus, men det finnes ingen beretning om at han skal ha hatt direkte kontakt med Jesus før korsfestelsen. Hans historie i NT begynner med at han forfulgte de kristne, men fikk et syn av den oppstandne Jesus, beskrevet i Apostlenes Gjerninger, kapittel 9 ( http://www.bibel.no/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?book=ACT&chapter=9 ), og med Paulus sine egne ord i Paulus’ første brev til korinterne, kapittel 15 ( http://www.bibel.no/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?book=1CO&chapter=15 )
  Han ble så en apostel og medarbeider på lik linje med de andre apostlene, og på mange måter den “største” apostelen, siden hans skrifter fikk en dominerende plass i NT

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 3. On 23. juli, 2010 at 9:02 pm TheGodDelution Sier:

  Det må du gjerne gjøre :)
  Bare for å oppklare: Jeg som ateist benekter ikke den historiske Jesus. Jeg er rimelig overbevist over at bibelens Jesus har rot i virkeligheten. Mange ateister benekter hele tanken om en slik person og da mener jeg de fryktelig sneversynte. En slik ateisme liker jeg ikke. Men når det er sagt stiller jeg meg sterkt skeptisk til om at skriftene det NT er basert på er sannferdige.
  Jesus som frittenkende individ/opprører vs jødedommen – Ja, det tror jeg på.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 4. On 5. oktober, 2010 at 9:49 pm Iselin Sier:

  Hei!
  Skal ha konfirmantundervisning i grupper i morgen med temaet “Bibelen- Guds Ord”. Googlet litt rundt for å få litt tips og inspirasjon, og kom over bloggen din! Tusen takk for et godt innlegg til god hjelp:)

  Hei Iselin, takk for hyggelig kommentar. Flott at du fant noe nyttig, veldig glad for å være til hjelp. Lykke til i morgen :) Shalom til deg og konfirmantene

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00