Juergen: Et siste innlegg før bloggen blir stengt – Sånne overskrifter må kommenteres

VG varsler:

Onsdag 25. januar blir VGB STENGT.
Fra 25. januar blir det ikke lenger mulig å logge inn på bloggen og ikke mulig å skrive nye innlegg.
Fra tirsdag 24. januar stenges alle kommentarfelt slik at det ikke blir mulig å kommentere noen innlegg.

Dvs jeg rekker ETT siste innlegg før bloggen forsvinner.

Endelig eksploderte det i media, et tema jeg har skrevet mange innlegg om.

Og det er POSITIVT at denne forkvaklede, ubibelske teologien blir eksponert, for kristne vil bli utfordret til å ta stilling til påstandene fra den lille gjengen med skråsikre meninger.

Og de virker som om de har taket på bibelvers og profetier. Men ser man nøye etter, så avslører de seg selv:

De har TILSYNELATENDE belegg i Bibelen for sine påstander, men sannheten er at de vrenger på ord og tar dem ut av sin sammenheng. Det finnes MANGE eksempler, jeg nevner bare noen få, for å gi leseren blod på tann, og motivasjon til å ikke bare ta alt som blir påstått for god fisk. Skriv ned bibelversene de serverer, og slå dem opp. Se om det er ordrett sitert, eller om de har vrengt på det. Se om det som faktisk står er noe helt annet enn det de påstår er den “egentlige meningen”

  • “Den som forbanner deg (Abraham) skal jeg (Gud) forbanne”
    • blir til “Den som kritiserer (for kritisere er etter 1948 blitt det samme som å forbanne) Israels politikere og generaler skal Gud forbanne, og ikke bare ham/henne, men hele nasjonen, og gjerne drepe ufattelig mange mennesker som ikke har noe med kritikken å gjøre”
  • “[..]jeg [Gud] gjør Jerusalem til en løftestein for alle folkeslag. Hver den som prøver å løfte den, skal bare rive seg opp. Men alle jordens folkeslag skal samle seg mot byen.”
    • blir til: alle nasjoner som har politikere som våger å uttale seg kritisk eller prøver å påvike Israels politikk angående Jerusalems grenser, nybyggerne og en palestinsk stat, bør forvente en ulykke a’la Alexander Kielland-ulykken, eller Utøya-massakren.”

Ok, nå gjorde jeg det samme som jeg anklager dem for å gjøre: jeg skriver om og overdriver (litt) det de faktisk påstår, men jeg gjør det for å illustrere et poeng som jeg vil skrive med store bokstaver:

BIBELVERSENE DE REFERERER TIL SIER IKKE DET DE PÅSTÅR!

Ha det i bakhodet i møte med disse holdningene. Vær kritisk til de “bibelske” påstandene. Undersøk selv.

Og aldri, aldri, aldri la noen få lure deg til å gi avkall på den enkle læren du lærte i søndagsskolen, om rett og galt, om Jesu ord at stamtavler IKKE GIR NOEN unnskyldning fra å begå urett. All annen teologi er SEKUNDÆR i forhold til søndagsskolepensumet, det være seg Israels oppgave i verdenshistorien og profetier i Gamle testamentet.

IKKE LA DET SEKUNDÆRE ROKKE VED DET DU LÆRTE I SØNDAGSSKOLEN.

Klarer du å holde fast på dette, så har du et formidabelt, teologisk fundament, og du er rustet til å bli utfordret av teologien til “ekspertene”.

I folkeopplysningens navn:

Shalom!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Lagret under: on 23. januar, 2012 at 7:17 pm Kommentarer (1)

Juergen: Når muslimer finner frelse i ‘Windows 95′

Charisma Magazine omtaler fenomenet med muslimer som møter Jesus i en drøm, ofte som en hvitkledd skikkelse som i drømmen redder dem fra fare, og/eller ber dem om å ta i mot evangeliet.

For muslimer VAR Jesus en “frelser”, i fortid, i og med at han på et tidspunkt kom det frelsende budskap fra Gud. Men dette gjalt kun noen hundre år, inntil Muhammed kom med det de mener er den endelige åpenbaringen, og som i følge dem er den eneste åpenbaring som gjelder for menneskene i dag.

En tidligere muslim forklarer det slik:

Muhammed mente at Biblen, kanonisert flere hundre år før hans levetid, hadde blitt ødelagt over lang tid med oversettelser. Han hevdet at Allahs sanne ord var blitt gitt til ham på overnaturlig vis i løpet av 23 år, og nedskrevet i Koranen. Ifølge islam, “hvis vi fremdeles følger Jesus, så er vi bakstreverske, som Windows 95″

Jeg har selv truffet flere muslimer som har hatt lignende opplevelser, og et viktig likhetstrekk går igjen: I drømmen er Jesus aldri fordømmende, han demoniserer ikke islam eller Allah eller Muhammed. Fokuset er på Jesus selv og evangeliet, akkurat slik evangeliet forteller at Jesus oppførte seg mot folk av andre religioner, og som Paulus og andre videreførte i Det nye testamentet.

Det vil si: Jesus gjør IKKE slik som mange kristne gjør i møte med muslimer i dag.

Se også:

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Lagret under: on 13. oktober, 2011 at 7:06 pm Kommentarer (1)

Juergen – Guds straff for de rødgrønnes israelspolitikk

Akk o ve, Gud straffer Norge atter en gang, og det kan vel ikke være noen annen forklaring enn at det er pga israelspolitikken (også kalt “forbannelser” på Kanaan-sproget) som den rødgrønne regjeringen har kokt i hop:

oljefelt

Nei, og nei, skal vi aldri lære…?

Og for en gangs skyld var JEG først til å påpeke dette “Bibelske faktum” i forbindelse med en nasjonal nyhet av dimensjoner..! (*slår-seg-for-brystet*)

Se også:

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Lagret under: on 16. august, 2011 at 8:07 pm Kommentarer (0)

Juergen: Osama bin Laden død i 10 år?

Og blant skeptikerne er nå spørsmålene mange:

  • Vil vi noen gang få høre uttalelser fra overlevende i angrepet, f.eks hans kone?
  • Vil påstandene om at bin Laden har levd så lenge i Pakistan bli brukt til å presse Pakistan?

Flere linker:

Norsk presse:

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Lagret under: on 4. mai, 2011 at 8:03 am Kommentarer (0)

Juergen: Den sørgelige tilstanden blant Vestens kristne

Tre demonstranter ble ufrivillig del av humorshowet, nærmest applauderer Vårt Land når de skal oppsummere tidligere president George W Bush sitt besøk hos Saddleback Church og deres pastor Rick Warren.

For når selveste Rick Warren gjør en forbryter som Bush stueren, da må jo Bush være “en av oss”, dvs en “born again Christian”. For vi stoler jo på dømmekraften til selveste Rick Warren. Og vi driter i at Bush var så besatt av tanken på å være president i krigstid at han løy seg til en unnskylding til å angripe Irak. Og vi driter i at han skryter av å ha beordret tortur. Og vi driter i at han og hans administrasjon har gjort “krigen mot terror” til en milliardbedrift, og at han i likhet med sin etterfølger har trampet USAs grunnlov og menneskerettighetene ned i søla.

Nei, Vårt Land, her burde dere innse at nyhetsverdien lå i demonstrantenes budskap.

Nyhetsverdien lå i forsamlingens forsøk på å kneble demonstrantenes stemmer.

Nyhetsverdien lå i at demonstrantene var i mindretall, og ikke i flertall.

Nyhetsverdien lå i hvor lett kristne tilgir en forbryter som gjemmer seg bak påstander om å lese Bibelen og be til Gud.

Nyhetsverdien lå i hvordan Rick Warren smisker med forbryterske presidenter og fører skarer bak lyset, og at han er en nyttig idiot for deres propaganda.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Lagret under: on 1. desember, 2010 at 8:36 pm Kommentarer (0)

Juergen: God bless you, Wikileaks, for exposing the murders and torture

Skremmende detaljer om tortur av barn er kommet fram i hemmeligstemplede dokumenter fra Irak-krigen, ifølge lekkasjer fra WikiLeaks.

Nye Wiki-lekkasjer: Ordre om å overse overgrep

- Kuttet av fingre og kastet syre på fanger

66.000 sivile kan være drept i Irak-krigen

WikiLeaks: Dokumentene viser krigens sanne ansikt

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Lagret under: on 23. oktober, 2010 at 11:54 am Kommentarer (0)

Juergen: Og hva er nyheten her?

Vårt Land skriver:

– Om jeg har rett, er det en enorm skandale, sier forsker Gunnar Samuelsson ved Gøteborg Universitet. Han stiller spørsmålstegn ved om det var et kors Jesus døde på for menneskets skyld.

«Stauron». Ifølge bibelforskeren kan en feil i oversettelsen ha gitt ideen om korsfestingen.

“Om Jehovas Vitner og en rekke andre har rett,” burde vel heller forskeren ha sagt? Og hva skal sies om at Vårt Land framstiller dette som en nyhet?

Dette er da en veldig gammel diskusjon.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Lagret under: on 21. september, 2010 at 9:04 pm Kommentarer (1)

Juergen: En stor takk til prinsesse Märtha og VG

VG har følgende store typer over hele forsiden idag:

Biskoper advarer prinsesse Märtha: Ikke kontakt de døde

Jeg synes det er veldig positivt at denne saken får biskopene på banen og at følgende informasjon blir førstesidestoff:

  • I følge kristendommen er det ikke OK å kontakte de døde.
  • Bibelen advarer sterkt i mot denne praksisen, men mange kristne er ikke kjent med hva Bibelen lærer om dette temaet.

Så jeg synes det er litt hyggelig at VG driver litt religionsundervisning, selv om de nok har mer “tabloide” hensikter med oppslaget sitt.

Det er kanskje også på sin plass å nevne at Bibelen heller ikke lærer at vi skal be til engler eller prøve å la oss lede av dem: Vi skal be til Gud Fader, og vi skal la oss lede av Den hellige Ånd.

I motsetning til katolsk lære, så ber ikke protestanter til engler eller avdøde helgener, og den viktigste grunnen til dette er at den tanken er totalt fremmed i Bibelen. Faktisk så advarer Bibelen (og englene selv) mot engledyrkelse (Hebreerbrevet og Johannes Åpenbaring), og vi finner ikke ett eksempel på at dispiplene oppsøkte eller henvendte seg til engler, de gjorde derimot slik Jesus lærte dem: de henvendte seg direkte til Gud, ikke til Hans sendebud, englene. De engle-episodene vi finner i Bibelen forteller alle at englene henvendte seg til menneskene på oppdrag av Gud, dvs de er Guds SENDEBUD, hebraisk Mal-ach (מלאך).

Og Bibelen lærer at det i tillegg til de gode englene finnes falne engler/demoner/onde ånder, og at det finnes en ENKEL måte å teste dem på:

1 Joh 4:1-6

Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud! For det er gått mange falske profeter ut i verden. Guds Ånd kjenner dere på dette: Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud. Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden.
Men dere, mine barn, er av Gud og har seiret over dem. For han som er i dere, er større enn han som er i verden. De er av verden, derfor er deres tale av verden, og verden lytter til dem. 6 Men vi er av Gud, og den som kjenner Gud, hører på oss; den som ikke er av Gud, hører ikke på oss. Slik kan vi skjelne mellom sannhetens ånd og villfarelsens ånd.

Så hvis du snubler borti en engel, hvorfor ikke benytte sjangsen og spørre hva engelen lærer om Jesus, det kan da ikke skade?

Det beste og tryggeste er alltid å holde seg til Boka, og finner du ikke praksisen støttet av Boka, så er det sannsynligvis ikke sunn lære.

Gammelt innlegg:

Linker:

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Lagret under: on 13. september, 2010 at 9:41 pm Kommentarer (4)

Juergen: Har du en holdning av forbannelse?

Med en lett omskrivning av det Guds Ord faktisk sier, så har det oppstått en “ny” lære om Israel:

Du trenger ikke forbanne Abraham, israelsfolket eller andre etterkommere av Abraham for å “aktivere” verset i Det gamle testamentet der Gud sier: Den som forbanner Abraham skal bli forbannet av Gud.

Omskrivningen er slik: “en holdning av forbannelse [til Israel] betyr at vi kommer inn under forbannelse!”, og du finner den her: http://pastortorp-norsk.blogspot.com/2010/09/israel-velsignelse-eller-forbannelse.html

Så da blir jo spørsmålet: Hva mener Torp med “en holdning av forbannelse”? Er f.eks kritikk det samme som å ha en “holdning av forbannelse”? Er fordømmelse (engelsk: condemn, ikke curse) av det man mener er overgrep fra Israels side blitt synonymt med forbannelse? Hva med fordømmelse av det man mener er overgrep fra Hamas sin side, er da det også “en holdning av forbannelse”?

Jeg tror jeg trenger en definisjon av “holdning av forbannelse”…

Og jeg blir veldig nervøs når jeg nå får vite at pga Odd Karsten Tveits “holdning av forbannelse”, så kommer VI, altså alle som bor i Norge, “INN UNDER FORBANNELSE..!” Hadde det enda bare vært at vi kom inn under en “holdning av forbannelse”, men neida… Tveit får oss jammen inn i en SKIKKELIG forbannelse…

Og jeg som trodde at jeg i Kristus var fri fra forbannelsen…

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Lagret under: on 12. september, 2010 at 11:24 pm Kommentarer (1)

Juergen: Trill rundt oppi hodet

Stor uenighet om en tåpelig sak som nok aldri fortjente publisiteten den fikk.

Men heldigvis er ikke prinsippene til Ludvig Nessa og Terry Jones noe vi lærer fra Det nye testamentet, eller i samsvar med Jesu eksempel eller Paulus sitt eksempel.

Og Terry Jones brente altså ikke Koranen den 11 september 2010, han sier Gud fortalte at han skulle avblåse aksjonen, men insinuerer likevel at Gud stod bak hele kontroversen som inspirerte flere andre til å brenne og rive i stykker Koranen.

Noen mener kanskje at dette er å utføre misjonsbefalingen: fornærm muslimene, gi dem et symbolsk knyttneveslag i ansiktet, framstå som respektløse blasfemikere, så ser de nok at vi er Guds folk og at Messias elsker dem og vil frelse dem og gi dem en garanti om Paradis.

På fruktene skal treet kjennes, så la oss vente spent på fruktene.

Mer om islam og kristendom i margen til høyre.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Lagret under: on at 1:36 pm Kommentarer (3)
Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00