Juergen: Et siste innlegg før bloggen blir stengt – Sånne overskrifter må kommenteres

VG varsler:

Onsdag 25. januar blir VGB STENGT.
Fra 25. januar blir det ikke lenger mulig å logge inn på bloggen og ikke mulig å skrive nye innlegg.
Fra tirsdag 24. januar stenges alle kommentarfelt slik at det ikke blir mulig å kommentere noen innlegg.

Dvs jeg rekker ETT siste innlegg før bloggen forsvinner.

Endelig eksploderte det i media, et tema jeg har skrevet mange innlegg om.

Og det er POSITIVT at denne forkvaklede, ubibelske teologien blir eksponert, for kristne vil bli utfordret til å ta stilling til påstandene fra den lille gjengen med skråsikre meninger.

Og de virker som om de har taket på bibelvers og profetier. Men ser man nøye etter, så avslører de seg selv:

De har TILSYNELATENDE belegg i Bibelen for sine påstander, men sannheten er at de vrenger på ord og tar dem ut av sin sammenheng. Det finnes MANGE eksempler, jeg nevner bare noen få, for å gi leseren blod på tann, og motivasjon til å ikke bare ta alt som blir påstått for god fisk. Skriv ned bibelversene de serverer, og slå dem opp. Se om det er ordrett sitert, eller om de har vrengt på det. Se om det som faktisk står er noe helt annet enn det de påstår er den “egentlige meningen”

 • “Den som forbanner deg (Abraham) skal jeg (Gud) forbanne”
  • blir til “Den som kritiserer (for kritisere er etter 1948 blitt det samme som å forbanne) Israels politikere og generaler skal Gud forbanne, og ikke bare ham/henne, men hele nasjonen, og gjerne drepe ufattelig mange mennesker som ikke har noe med kritikken å gjøre”
 • “[..]jeg [Gud] gjør Jerusalem til en løftestein for alle folkeslag. Hver den som prøver å løfte den, skal bare rive seg opp. Men alle jordens folkeslag skal samle seg mot byen.”
  • blir til: alle nasjoner som har politikere som våger å uttale seg kritisk eller prøver å påvike Israels politikk angående Jerusalems grenser, nybyggerne og en palestinsk stat, bør forvente en ulykke a’la Alexander Kielland-ulykken, eller Utøya-massakren.”

Ok, nå gjorde jeg det samme som jeg anklager dem for å gjøre: jeg skriver om og overdriver (litt) det de faktisk påstår, men jeg gjør det for å illustrere et poeng som jeg vil skrive med store bokstaver:

BIBELVERSENE DE REFERERER TIL SIER IKKE DET DE PÅSTÅR!

Ha det i bakhodet i møte med disse holdningene. Vær kritisk til de “bibelske” påstandene. Undersøk selv.

Og aldri, aldri, aldri la noen få lure deg til å gi avkall på den enkle læren du lærte i søndagsskolen, om rett og galt, om Jesu ord at stamtavler IKKE GIR NOEN unnskyldning fra å begå urett. All annen teologi er SEKUNDÆR i forhold til søndagsskolepensumet, det være seg Israels oppgave i verdenshistorien og profetier i Gamle testamentet.

IKKE LA DET SEKUNDÆRE ROKKE VED DET DU LÆRTE I SØNDAGSSKOLEN.

Klarer du å holde fast på dette, så har du et formidabelt, teologisk fundament, og du er rustet til å bli utfordret av teologien til “ekspertene”.

I folkeopplysningens navn:

Shalom!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Lagret under: on 23. januar, 2012 at 7:17 pm Kommentarer (1)

Juergen: Når muslimer finner frelse i ‘Windows 95′

Charisma Magazine omtaler fenomenet med muslimer som møter Jesus i en drøm, ofte som en hvitkledd skikkelse som i drømmen redder dem fra fare, og/eller ber dem om å ta i mot evangeliet.

For muslimer VAR Jesus en “frelser”, i fortid, i og med at han på et tidspunkt kom det frelsende budskap fra Gud. Men dette gjalt kun noen hundre år, inntil Muhammed kom med det de mener er den endelige åpenbaringen, og som i følge dem er den eneste åpenbaring som gjelder for menneskene i dag.

En tidligere muslim forklarer det slik:

Muhammed mente at Biblen, kanonisert flere hundre år før hans levetid, hadde blitt ødelagt over lang tid med oversettelser. Han hevdet at Allahs sanne ord var blitt gitt til ham på overnaturlig vis i løpet av 23 år, og nedskrevet i Koranen. Ifølge islam, “hvis vi fremdeles følger Jesus, så er vi bakstreverske, som Windows 95″

Jeg har selv truffet flere muslimer som har hatt lignende opplevelser, og et viktig likhetstrekk går igjen: I drømmen er Jesus aldri fordømmende, han demoniserer ikke islam eller Allah eller Muhammed. Fokuset er på Jesus selv og evangeliet, akkurat slik evangeliet forteller at Jesus oppførte seg mot folk av andre religioner, og som Paulus og andre videreførte i Det nye testamentet.

Det vil si: Jesus gjør IKKE slik som mange kristne gjør i møte med muslimer i dag.

Se også:

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Lagret under: on 13. oktober, 2011 at 7:06 pm Kommentarer (1)

Juergen – Guds straff for de rødgrønnes israelspolitikk

Akk o ve, Gud straffer Norge atter en gang, og det kan vel ikke være noen annen forklaring enn at det er pga israelspolitikken (også kalt “forbannelser” på Kanaan-sproget) som den rødgrønne regjeringen har kokt i hop:

oljefelt

Nei, og nei, skal vi aldri lære…?

Og for en gangs skyld var JEG først til å påpeke dette “Bibelske faktum” i forbindelse med en nasjonal nyhet av dimensjoner..! (*slår-seg-for-brystet*)

Se også:

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Lagret under: on 16. august, 2011 at 8:07 pm Kommentarer (0)

Juergen: Terror og avkristning

Terrorangrepet var et faktum, hele dagen hadde det rullet inn forferdelige nyhetsmeldinger om groteske gjerninger.


Beskyldninger mot muslimer hadde stilnet i det det gikk opp for folk at gjerningsmannen var hvit, etnisk norsk, “en av oss”. Nå måtte man omstille seg, i det karakteristikkene av monsteret tikket inn: “høyreekstrem”, “Israel-vennlig”, “muslimhater”.

Jeg tenkte: “Hvor lang tid skal det gå før noen påstår at dette skyldes Norges holdning til Israel, og vers i Det gamle testamentet om at den som forbanner Abraham vil Gud forbanne.”

Dette er et av de mest misbrukte versene blant norske kristne i dag, og brukes på en så forkvaklet, forvridd måte, at det er nesten ubegripelig at det går an.

For dette verset har fått en helt ny tolkning tusenvis av år etter at Abraham levde, og knyttes nå til den moderne staten Israel. Og det på en måte som er i strid med grunnleggende ting som Evangeliet lærer oss.

Men denne villfarelsen messes og forkynnes fra talerstolene, og folket i benkeradene lar seg overbevise. Blant annet læres man opp til at dersom man kritiserer den sekulære staten Israel i dag, så er kritikk det samme som “forbannelse”, og da vil Gud forbanne oss. Og “oss” vil si hele Norge, selv om kritikken skulle komme fra en enkelt politiker som uttaler seg i media.

Og nå var altså Norge rammet av en stor ulykke. Hvem skulle være den første til å si at dette hadde noe med Gud å gjøre? Enten at Gud straffet oss, eller at Gud hadde forlatt oss uten beskyttelse fordi han var fornærmet fordi en politiker hadde kritisert Israel?

Magnar Tanem, førstekandidat for Oslo Kristent Samlingsparti, var så nære at han kanskje bør få denne tvilsomme “prisen”.

Innlegget er for tiden ikke publisert (Tanem har muligens fjernet det selv, klokelig nok, mens noen påstår Vårt Land har sensurert innlegget. I så fall en merkelig og høyst diskutabel avgjørelse av Vårt Land som først skriver en artikkel om innlegget)

Også Dagbladet skriver om innlegget:

Dagbladet:

- Guds velsignelse forsvinner

På det kristne bladet Vårt Lands nettforum -  verdidebatt.no – har førstekandidat for Oslo Kristens Samlingsparti, Magnar Tanem, også kommet med en uttalelse og forklaring på hvorfor terrorangrepene skjedde. Tanem uttrykker først at han er i dyp sorg over det som har skjedd, og tar samtidig sterk avstand fra handlingene. Deretter forteller han at angrepet heller ikke på ham kom spesielt overraskende:

- På den annen side er ikke vi som kjenner Bibelen og står Kristus nært, overrasket.

Tanem mener årsaken ligger i at Guds velsignelse nå er i ferd med å forsvinne. Dette fordi Arbeiderpartiet siden 1978, sakte, men sikkert har avkristnet Norge. Han trekker frem flere årsaksfaktorer i sitt innlegg, blant annet høy innvandring fra ikke-vestlige land og støtte til islamistiske terrorister.

Vårt Land:

Mens det norske folk sliter med å forstå hvordan Anders Behring Breivik fredag kunne ta livet av minst 78 personer, mener en politiker i Kristent Samlingsparti vi nå får merke konsekvensene av den politikken som Ap har ført de siste 30 år. I et innlegg på Verdidebatt.no skriver Magnar Tanem, førstekandidat for Oslo Kristent Samlingsparti:

«Årsaken til at Guds velsignelse nå er i ferd med å forsvinne, er at Arbeiderpartiet siden 1978, da den antikristne Fosterdrapsloven ble vedtatt, sakte men sikkert har avkristnet Norge».

Forlatt. Tanem mener Behring Breiviks handlinger er forledet av djevelen «fordi Herrens hånd ikke holdes over oss».

Deretter lister han opp Arbeiderpartiets politiske synder:

 • Tilrettelegging av høy innvandring fra ikke-vestlige land.
 • Tilrettelegging for skilsmisser.
 • Støtte til islamistiske terrorister.
 • For liten satsning på Forsvar og politi i Norge.
 • Innføring av ekteskap for lesbiske og homofile.
 • Utenriksminister Støres anerkjennelse av en palestinsk-arabisk terrorstat.

Punktene er, som en kan se, en salig blanding av åndelige forklaringer og mer håndgripelige påstander om årsak-virkning.

Men hovedårsaken er altså i følge Tanem: Guds velsignelse er i ferd med å forsvinne.

Jeg mener å huske at det i original-innlegget også sto en meget fantasifull forklaring av hvorfor Norge er så velsignet, nemlig på grunn av at medlemmer av en av Israles fordrevne stammer for lenge siden skal ha slått seg ned i vårt område. Eventyr, dikt og fanteri som ikke har støtte i Bibelen, men som tydligvis klør i øret på enkelte. Men nok om det.

For selv om innlegget nå er fjernet: Jeg er ovebevist om at disse tingene hviskes og tiskes det om blant mange norske israelsvenner: Gud straffer oss, eller Guds er ikke i stand til eller nekter å beskytte oss, fordi vi ikke nok venn med Israel. Og: det er politikernes feil.

Jeg har vært vitne til disse holdningene i over 25 år, og de nøres opp om fra talerstolene hvert år. Man synger sanger som lovpriser Israel på dedikerte “Israels-møter”, og man nærmest anklager våre politikere for å være heksedoktorer som forbanner Israel og “drar ned” Guds forbannelse over det norske folk. Man har skapt en “gullkalv”, en religion i religionen, staten Israel har nærmest blitt gjort til en del av den kristne trosbekjennelse. Det er ikke lenger nok med Jesus, man må også være hengiven til Israel for å være “skikkelig kristen”.

Og jeg lurer veldig på om det er hykleri eller et snev av klokskap som vekkes i redaktør i avisen Norge IDAG, Finn Jarle Sæle, som nekter å hive seg på anklagene om Arbeiderpartiets synder, og at ungdommene på Utøya ble henrettet pga avkristning og israelspolitikk. Eller er det bare “takt og tone”, og at “sannheten” om hvorfor dette egentlig skjedde kan vente til sjokket har lagt seg, at det er ikke så viktig å rope ut den egentlige “sannheten” akkurat nå. Uansett, jeg kan for en gangs skyld helhjertet stille meg bak Sæles lederartikkel “Frels oss fra det onde

Jeg blir så oppgitt hver gang jeg leser om kristne som anklager “avkristningen” for alt vondt, og at det er politikerne som har skylden i avkristningen og dermed skylden i all elendighet og ondskap.

Den amerikanske pastoren og tidligere presidentkandidaten Chuck Baldwin skrev et innlegg som kom som bestilt for noen dager siden. Han skriver:

I am reminded of what Charles Finney, the famed 19th Century revivalist, said: “If there is a decay of conscience, the pulpit is responsible for it. If the public press lacks moral discernment, the pulpit is responsible for it. If the church is degenerate and worldly, the pulpit is responsible for it. If the world loses its interest in Christianity, the pulpit is responsible for it. If Satan rules in our halls of legislation, the pulpit is responsible for it. If our politics become so corrupt that they very foundations of our government are ready to fall away, the pulpit is responsible for it.”

Dersom man skal følge Finneys resonnmenent: Dersom man absolutt skal finne en “åndelig” forklaring på avkristning og sekularisering, så bør kristne heller skylde på seg selv enn på politikerne! Men jeg kan ærlig talt ikke se hvorfor én ond manns gjerninger skal åndeliggjøres på den måten. Det norske folk har talt ondskapen midt i mot, og vi står samlet på tvers av religion og politikk. Ondskap overvinnes med kjærlighet på en måte som vekker oppsikt over hele verden.

Og når det gjelder Israel er oppfordringen enkel: Gjør som Jesus ville gjort! Jesus ville ALDRI stilltiende akseptert urett, så hvis du ser urett, så skal heller ikke du stilltiende akseptere det, uansett hvilken stamtavle de som gjør urett har.

Ja, vi bør gjøre som Jesus: Ser vi noe som er rett og godt (om det er jøde, kristen, muslim, ateist), så anerkjenner vi det. Ser vi noe som er galt og urett, så anerkjenner vi det ikke, men vi tar avstand fra det og stiller oss heller ikke bak det, eller prøver å bortforklare det, eller sier: “Jamen, de andre er enda verre”.

Og er du usikker på om du har troverdig informasjon, eller lukter det av ensidig-propaganda, så er det nok uansett best å tie og ikke ta parti i saken.

Følger vi disse reglene, så kan INGEN forvirre oss ved å si at ættetavler er viktigere enn enkle regler om rett og urett som vi lærte i søndagsskolen. Og Bibelen er i hvert fall KRYSTALLKLAR på at ættetavler ikke er noen unnskyldning til å gjøre urett, og at ættetavler IKKE frikjøper en fra kritikk (Matt 3:9, Joh 8, Gal 3:28, Kol 3:11). Likesom kristne frimodig kritiserer (og jeg regner med det IKKE betyr at de forbanner) Stoltenberg og Arbeiderpartiet, så er det lov for kristne og ikke-kristne å kristisere Israels politikere og generaler dersom disse gjør urett, og det er lov å kritisere muslimske ledere når disse gjør urett.

Og dette er min hensikt med dette innlegget: Ikke å angripe Tanem eller likesinnede, for de vil uansett ikke høre på meg, men jeg håper at noen som leser dette kan forberede seg på å møte slike påstander fra talerstolen, og bestemme seg for at de enkle prinsippene om rett og galt alltid skal ligge i bakhodet. Og at neste gang noen påstår at ættetavler kommer foran rett og galt, så skal alarmklokkene ringe. Vær for RETT og vær i mot URETT, til og med Israels Gud er i mot Israels urett.

Det føles ubehagelig å skrive om disse tingene i den perioden vi er i. Jeg har grått over lidelsene som har blitt påført vår ungdom, og jeg har ikke hatt lyst til å tenke på at noen garantert vil legge skylden på “avkristning” og israelspolitikk… Tanem var den som vågde å offentliggjøre dette synet, og på en måte står det respekt av det. Hvis Vårt Land virkelig har slettet innlegget og prøver å kneble dette synet, så er det forkastelig av Vårt Land.

Tanem har, i ytringsfrihetens navn, en “hellig” rett til å mene det han mener, og til å ytre det offentlig.

Og uansett: dette synet deles stilltiende av så mange andre kristne i Norge, at jeg med sorg om hjertet bare må adressere det enda en gang.
Til slutt:

Min dypeste kondolanse til de pårørende etter terrorangrepet. Min dypeste kondolanse til hele det norske folk, uavhengig av livssyn, religion og politisk overbevisning.

Og en stor takk til Statsministeren for hans håndtering av situasjonen.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Juergen: Osama bin Laden død i 10 år?

Og blant skeptikerne er nå spørsmålene mange:

 • Vil vi noen gang få høre uttalelser fra overlevende i angrepet, f.eks hans kone?
 • Vil påstandene om at bin Laden har levd så lenge i Pakistan bli brukt til å presse Pakistan?

Flere linker:

Norsk presse:

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Lagret under: on 4. mai, 2011 at 8:03 am Kommentarer (0)

Juergen: Konspirasjonskavalkade

Hva er en romjul uten en “kavalkade”?

For enkelthets skyld kommer det her en oversikt over alle episoder av Jesse Venturas underholdende serie “Conspiracy Theory”.

Her håndteres “beviser” ganske så lettvint, og store konklusjoner dras svimlende raskt av Jesse og hans team, men serien summerer i hvert fall opp mye av det som er det hotteste av konspirasjonsteorier for tiden. Og hver av dem kan suppleres med “tonnevis” av ekstra-materiale på Internett dersom noe vekker interesse og man får lyst å gå dem nærmere i sømmene

101 (1)     ”HAARP”     December 2, 2009 (2009-12-02)

Ventura visits HAARP (the High-Frequency Active Auroral Research Program) in Gakona, Alaska to uncover the truth behind rumors that it is being used as a weather modification weapon, an instrument for mind control, or both.

102 (2)     ”9/11″     December 9, 2009 (2009-12-09)

Ventura investigates the rumors of a possible cover-up of the black box recordings from the airliners involved in the September 11 attacks which could contain evidence that 9/11 may have been an inside job.

103 (3)     ”Global Warming”     December 16, 2009 (2009-12-16)

Ventura looks at some of the purported evidence that man-made global warming is an elitist scam, and the money trail leads him to the doorstep of an elusive billionaire and a former UN adviser residing in Shanghai.

104 (4)     ”Big Brother”     December 23, 2009 (2009-12-23)

Ventura looks into theories about how far the U.S. Government has gone, in the name of national security, to keep an eye on its citizens–including contracting private companies to spy on people and giving special incentives to InfraGard members who report suspicious activity.

105 (5)     ”Secret Societies”     December 30, 2009 (2009-12-30)

Ventura infiltrates the Bilderberg Group–a very secretive, annual meeting of elitists who gather in luxury hotels, under heavy security, and supposedly plan the strategies for world domination.

106 (6)     ”Manchurian Candidate”     January 6, 2010 (2010-01-06)

Ventura investigates rumors that the CIA has restarted the project to turn ordinary citizens into programmed assassins, and meets a man who claims to be a real-life Manchurian Candidate.

107 (7)     ”Apocalypse 2012″

Some believe the world is heading for disaster in 2012 and Ventura looks into rumors that the U.S. Government has a doomsday plan for saving the elite while leaving the rest of us to fend for ourselves. Ventura also checks out the Denver International Airport where mysterious artwork displayed throughout seems to depict a “road map” of plans for the Apocalypse.

201 (8)     ”Plum Island”     October 15, 2010 (2010-10-15)

Ventura investigates the secretive Plum Island Animal Disease Center located off the coast of Long Island, New York, which has been suspected as being a bio-weapons research center responsible for the release of Lyme disease and other deadly viruses. He also learns that the facility is to be moved to Kansas, into the heart of cattle country, which could spell disaster if a dangerous contaminant was released into the nation’s food supply.

202 (9)     ”Area 51″     October 29, 2010 (2010-10-29)

Ventura treks into the Nevada desert to monitor the activity of Area 51, the most secretive military complex in the country and believed by many in the UFO community to be reverse engineering alien technology. He also interviews two Area 51 watchdogs who claim they were targeted by the Joint Terrorism Task Force.

203 (10)     ”Wall Street”     November 5, 2010 (2010-11-05)

Ventura interviews Goldman Sachs whistleblowers and infiltrates a group of Wall Street elitists to find out what caused the financial meltdown, and to see who has the power to manipulate the stock market and the prices of oil, and precious metals.

204 (11)     ”Police State”     November 12, 2010 (2010-11-12)

Ventura is joined by conspiracy-talk radio host Alex Jones and looks into the plans and procedures in place by the government for declaring martial law. They investigate new law enforcement “fusion centers” that may be in control of rumored internment camps for rounding up U.S. citizens who are deemed a threat to national security. Note: This episode was removed for a time from the second season episode list on TruTV.com after alleged controversy.[12]

205 (12)     ”JFK Assassination”     November 19, 2010 (2010-11-19)

Ventura reviews a set of supposedly classified CIA documents that connect the John F. Kennedy assassination to the Watergate scandal that brought down Richard Nixon, and possible involvement by other U.S. presidents such as Gerald Ford and Lyndon B. Johnson. He interviews Lee Harvey Oswald’s widow Marina Oswald Porter to gain more insight into the theory that Oswald was a CIA operative who had been framed by his handlers.

206 (13)     ”Great Lakes”     December 3, 2010 (2010-12-03)

Ventura looks into the prospects of “Blue Gold” and why corporations and the super-rich are buying up water rights around the world in what could be a plan in controlling nations and their masses. He looks into evidence that these tactics are going on in North America in what could be a literal theft of the Great Lakes.

207 (14)     ”BP Oil Spill”     December 10, 2010 (2010-12-10)

Ventura looks into rumors that the Deepwater Horizon oil spill was a staged event by companies like BP and Halliburton to reap in profits from the cleanup, as well a administer toxic agents into the Gulf coast waters as part of a larger depopulation program, inspired by the Hurricane Katrina disaster, to modify the world’s ocean currents and weather, and to target the Louisiana coastline to gain complete control of its oil reserves.

208 (15)     ”The Pentagon”     December 17, 2010 (2010-12-17)

Ventura investigates the theory that a missile, and not a hijacked airliner, hit The Pentagon during the September 11 attacks. Questioned are issues such as the lack of surveillance video released by the FBI; debris and damage inconsistent with a jetliner crash; the extreme difficulty of crashing a jetliner at high speed into a specific ground target by an amateur pilot, and links to a possible cover-up of $2.3 trillion of unaccounted taxpayer money announced by then Secretary of Defense, Donald Rumsfeld, just a day before the attacks.

http://www.youtube.com/watch?v=f9tvrYg85qU

vg
tv2
vl

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Juergen: Den sørgelige tilstanden blant Vestens kristne

Tre demonstranter ble ufrivillig del av humorshowet, nærmest applauderer Vårt Land når de skal oppsummere tidligere president George W Bush sitt besøk hos Saddleback Church og deres pastor Rick Warren.

For når selveste Rick Warren gjør en forbryter som Bush stueren, da må jo Bush være “en av oss”, dvs en “born again Christian”. For vi stoler jo på dømmekraften til selveste Rick Warren. Og vi driter i at Bush var så besatt av tanken på å være president i krigstid at han løy seg til en unnskylding til å angripe Irak. Og vi driter i at han skryter av å ha beordret tortur. Og vi driter i at han og hans administrasjon har gjort “krigen mot terror” til en milliardbedrift, og at han i likhet med sin etterfølger har trampet USAs grunnlov og menneskerettighetene ned i søla.

Nei, Vårt Land, her burde dere innse at nyhetsverdien lå i demonstrantenes budskap.

Nyhetsverdien lå i forsamlingens forsøk på å kneble demonstrantenes stemmer.

Nyhetsverdien lå i at demonstrantene var i mindretall, og ikke i flertall.

Nyhetsverdien lå i hvor lett kristne tilgir en forbryter som gjemmer seg bak påstander om å lese Bibelen og be til Gud.

Nyhetsverdien lå i hvordan Rick Warren smisker med forbryterske presidenter og fører skarer bak lyset, og at han er en nyttig idiot for deres propaganda.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Lagret under: on 1. desember, 2010 at 8:36 pm Kommentarer (0)

Juergen: God bless you, Wikileaks, for exposing the murders and torture

Skremmende detaljer om tortur av barn er kommet fram i hemmeligstemplede dokumenter fra Irak-krigen, ifølge lekkasjer fra WikiLeaks.

Nye Wiki-lekkasjer: Ordre om å overse overgrep

- Kuttet av fingre og kastet syre på fanger

66.000 sivile kan være drept i Irak-krigen

WikiLeaks: Dokumentene viser krigens sanne ansikt

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Lagret under: on 23. oktober, 2010 at 11:54 am Kommentarer (0)

Juergen: Kirken – et viktig redskap for antikrist

Kirken har lenge vært et viktig redskap for de antikristelige kreftene i verden, og det er vel ikke så mange som ble overrasket over artikkelen “Pinseledere var agenter for sikkerhetspolitiet” i Vårt Land denne uken.

Kirken var som kjent også et viktig redskap for Hitler for å kontrollere sine innbyggere, og også i dag utnyttes kirkens posisjon i mange deler av verden.

Og kirken vil fortsatt bli utnyttet på det groveste, i det pinsevenner, katolikker og lutheranere, metodister og baptister, læres opp til å ikke tenke selv, ikke en gang å bedømme hva som er rett og galt ut i fra Guds Ord, men f.eks ut i fra tradisjon, religionstilhørighet, politikk, ættetavler eller hva superpredikanter mener.

Et tilbakevendende og fremdeles aktuelt eksempel:

Jeg anser meg selv som en israelsvenn og en muslimvenn, men jeg gremmes av “kristen” lære om at ættetavle står høyere enn Evangeliets budskap og Jesu egne ord. Vi læres opp til at høyre-politikk er “Jesus-politikk”, og at venstre-politikk nærmest er “djevel-politikk”. Vi læres opp til at vi ikke skal vurdere rett og galt når det gjelder israelske soldater og politikere; pga ættetavlen skal vi alltid støtte israelske soldater og fordømme palestinere og muslimer generelt. Det er altså greit å fordømme muslimer, men kritiserer man urett gjort av israelske soldater, da “forbanner” man, og da “drar man hele Norge ned i en forbannelse”… Snakk om maktmisbruk fra dagens “geistlige” som står og forkynner slikt… “Ikke tenk selv, ikke legg deg borti diskusjonen om rett og galt i Midtøsten, du drar en FORBANNELSE ned over det norske folk…! La heller oss eksperter på Guds Ord ta oss av den debatten.”

No, no, no.

Jeg påberoper meg retten til å kritisere det jeg mener er urett begått av muslimske politikere, og jeg påberoper meg retten til å kritisere det jeg mener er urett begått av jødiske og kristne politikere. Det betyr ikke at jeg forbanner verken jøder, muslimer eller kristne.

Men å stå opp mot urett og maktmisbruk lærte jeg av både Døperen Johannes og av Jesus selv. Det er ikke å forbanne; det å kjempe mot urett er å velsigne, og det å bli irettesatt er å bli velsignet, Heb 12:6.

Det betyr ikke at jeg alltid vet hva som er sant når media dekker en hendelse, for en sak har alltid flere sider.

Men da kommer jeg til mitt hovedpoeng:

Jeg påberoper meg retten til å *ikke* tro på svart-hvitt-propaganda, enten det er fra media, fra blitzere eller fra FrP’ere, eller fra “prominente kristne ledere”.

Døperen Johannes (Matt 3), kalt Yahya i Koranen, var den som forberedte veien for Messias. Jeg tør påstå at det å forkynne det stikk motsatte av han som forberedte veien for Messias, er å forberede veien for han som er det stikk motsatte av Messias, nemlig antikrist:

 • Ikke tenk selv
 • Er du i tvil om hva du skal mene, velg samme standpunkt som en superpredikant, de vet alltid best
 • Ættetavler er viktig. Dersom noen gjør noe galt, ikke kritiser før du har forsikret deg om at han ikke er jøde – husk at kritikk = forbannelse dersom du kritiserer en jøde, mens kritikk av en muslim = å være en god kristen

Hvor mye bedre det hadde vært å lære menighetene å skille mellom rett og galt, uavhengig av ættetavler, slik at dersom en israelsk politiker eller muslimsk politiker gjør noe rett, så anerkjennes det på grunnlag av gjerningen, ikke på grunnlag av ættetavlen, og gjør han noe galt så tar man avstand fra det på grunnlag av gjerningen. For ikke å snakke om en “kristen politiker”, ref. kristnes snøblindhet overfor amerikanske presidenter som kaller seg “born again”, de får jo nærmest hele “kristenheten” til å rope hallelujah når de går til krig.

Hadde man fokusert på gjerningen og dens frukter, så ville man innsett at alt faktisk ikke er sort-hvitt. Det finnes uhyrlig politikk og grusomme gjerninger på begge sider, særlig når det gjelder krig.

Krig skaper monstre, og jo mer langvarig krigen er jo verre er monstrene.

Selv staute, kristne, norske soldater med mot i brystet og vett i pannen har blitt til monstre i krigssituasjoner, og ingen bør innbille seg at det ikke skjer den dag i dag.

Men det er ikke kirken som markerer seg som motstander av norsk krigføring i Afghanistan, det er den “djevelske” venstresiden.

Kirken er mer opptatt av å protestere mot følgene av sin egen inkompetanse, den såkalte “avkristningen av Norge”, og “islams frammarsj”.

Vi er som bønder som slutter å ploge og så såkorn i jorden, fordi fugler spiser av såkornet: vi slipper det vi har i hendene og løper fram og tilbake og hoier og skriker i sinne, og klager over at avlingen blir ødelagt.

I stedet for å bruke Evangeliet til å få en god avling, så bruker vi Bibelen om et slagvåpen mot muslimer og ateister og den politiske venstresiden.

Jesus tilhører både muslimer, jøder og ateister. Hvis vi ikke kan få dem til å åpne øynene for hva Jesus har gjort for dem via vår forkynnelse i ord og gjerning, tror vi virkelig vi vi kan få dem til å åpne øynene ved å  protestere og syte og klage? Er det ikke heller vår form for forkynnelse vi bør ta et kritisk blikk på?

Sannheten er vel at et fåtall av oss misfornøyde, sutrende kristne har noen gang forsøkt å fortelle en norsk muslim eller blitzer at Jesus Messias lever og har en brennende kjærlighet for dem, at han står med armene åpne og vil gi dem en evig garanti om Paradiset og Guds frelse. Mange muslimer har kommet fra land der Evangeliet ble undertrykket av en religiøs maktelite. Men til tross for ytringsfrihet i Norge, så dør mange muslimer i dette landet uten å ha fått høre hva Evangeliet egentlig sier, Evangeliet som ble skrevet ned mange hundre år før Koranen, og som Koranen sier er fra Gud.

Og for å slå det fast enda en gang, siden det aldri ser ut til å nå fram blant forvirrede kristne, selv om det står skrevet i hele Det nye testamentet:

Å VELSIGNE ISRAEL ER Å GI DEM OG DERES NABOLAND EVANGELIET OM YESHUA MESSIAS

Jeg tror at når vi fjerner oss fra de enkle, grunnleggende evangeliske sannheter fordi en superpredikant lærer oss det, så blir det mulig for kirken å bli et redskap for nazistparti, sikkerhetspoliti og antikrist.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Juergen: Og hva er nyheten her?

Vårt Land skriver:

– Om jeg har rett, er det en enorm skandale, sier forsker Gunnar Samuelsson ved Gøteborg Universitet. Han stiller spørsmålstegn ved om det var et kors Jesus døde på for menneskets skyld.

«Stauron». Ifølge bibelforskeren kan en feil i oversettelsen ha gitt ideen om korsfestingen.

“Om Jehovas Vitner og en rekke andre har rett,” burde vel heller forskeren ha sagt? Og hva skal sies om at Vårt Land framstiller dette som en nyhet?

Dette er da en veldig gammel diskusjon.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Lagret under: on 21. september, 2010 at 9:04 pm Kommentarer (1)
Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00